Ay: Kasım 2021

İŞ-siz KALMADAN ÖNCE

Ge­çmişte Et­hem Er­koç ho­cam­la aya­küs­tü soh­bet eder­ken, öğ­ren­ci­le­rim­le kar­şı­laş­tı­ğım­da; ”Şim­di ne iş ya­pı­yor­sun?” di­ye so­rar­ken kor­ku­yo­rum. Aca­ba ”Ho­cam boş­ta­yım, iş…

MUHANNET

Aşkına verdim gönül, tuttu alkışa elleri;Dedim ki, sevda yürekte gizli bir dua gibi…Değerli sanmışım, gönülden hallerini;İhlası eksik olana gönül verilir…

Sisli Yalnızlık

Sisli bir yalnızlıktayım.Belirsizlik sarmış,Dört bir yanımı.Yok bir ışık!KayboluyorumSonsuz gri sessizliğinde…Bilinmez bir kasvet,Saklı ruhumda.Ağlıyor kalbim…Gri bir bulut gibiDuyulmayan çığlıklarla …Yeter artık!Bitsin…