HALKALI KÖLELER

İkisinin de su gibi berraktı yüzü.Delikanlı mühendis genç kız hünerli ve güzeldi.Kız, mühendis kocam olacak diye sevinçli,Delikanlı yanıma yakışacak diye heyecanlı.Evlendiler;Bal ayıReçel ayıTurşular kuruldu, ekşidi

SİSLER

Daha dün gibi çocukluğum,Seninle hatıralararm silik değil,Gün ağarırken sen,Yollara düşerdin bir elinde ben,Tutardın uçuverecekmişim gibi ellerinden… Sonra bir ağaç dibine bırakırdın beni,Büyük tarlaların arasında,Onca imecenin