YAZI AĞACI İSİMLİ YENİ BİR EDEBİYAT DERGİSİ YAYIN HAYATINA ATILDI, E POSTA ADRESİ AŞAĞIDA Kİ ŞEKİLDEDİR. İLGİLENENLERE, ÖNEMLE DUYURULUR.yaziagaci@gmail.com

*****************************************************************************************************************************************************************************************
Alelacayip Aylık Şiir Dergisi: alelacayipdergi@gmail.com

******************************************************************************************************************************************Saat 21.00 – 24.00 arası yayındayız.”Canan’la Gecenin Rengi” Kahramanmaraş Cesur Fm 96,6İnternet dinleyicileri google üzerinden ”cesur fm dinle” yazarak kentin A kalitesi başlığından ulaşabilirler.https://dinleradyo.web.tr/kahramanmara%C5%9F/cesur-fmWhatsaap mesaj hattı: 0-536-7771144Yayın esnasında sayfamız paylaşıma kapatılacaktır. Şiir paylaşımlarınızı sayfa açıldıktan sonra yapabilirsiniz.

Canan Meydanlı Sarıoğlan

******************************************************************************************************************************************

Dr.Ahmet Fidan
Ahmet Emin Fidan Kültür ve Araştırma Merkezi
Karadeniz Şairler ve Yazarlar Derneği
Evkaf Mahallesi, Evkaf Sokak, No.34
Fatsa-Ordu
Tel.0-532-5135490
Tel+Faks.0-452-3102030
bilgi@yazarportal.com

online@yazarportal.com
https://www.yazarportal.com/

NOT.Yukarıda ki web sitesi’nin, yazarı ve şairi olabilirsiniz.

******************************************************************************************************************************************

Kamil Akdoğan
Çay Yolu Yazı ve Şiir Dergisi
Dodurga Mahallesi, Türkkonut, Kaan Caddesi, Alazkent Sitesi, No.1/B
Çankaya-Ankara
0-312-2394418
iletisim@cayyoludergisi.com
https://www.cayyoludergisi.com/

NOT.Yayınlanması için, yazı ve şiir iletebilirsiniz.

******************************************************************************************************************************************AN TUTKU RADYO-RADYO TAMARA İLE VAN GÖLÜ İNCİLERİ EDEBİYAT SAYFASI BİRLİKTELİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSAL “ŞEHR-İ VAN’A ŞİİR YAKIŞIR” ŞİİR YAZMA YARIŞMASI BİRİNCİSİNE-İKİNCİSİNE VE ÜÇÜNCÜSÜNE ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLECEK.(SON BAŞVURU TARİHİ.10 MAYIS 2021 PAZARTESİ)…YARIŞMANIN ADI;“Şehr-i Van’a Şiir Yakışır ” Şiir Yazma Yarışması.YARIŞMANIN AMACI;“Şehr-i Van’a Şiir Yakışır ” sloganıyla Van’ın 103. Kurtuluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında şairlerin şiirleriyle etkinliklere renk katmasını sağlamak ve şiir yazma yolunda yeni kalemleri keşfetmektir.YARIŞMANIN KAPSAMI;Yarışmada, yaş sınırlaması yoktur. Katılımcılar için, herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür,.seçici kurul üyeleri ve üyelerin yakınları yarışmaya katılamaz.KATILIM KOŞULLARI;-Her yarışmacı, yarışmaya en fazla bir ( 1 ) şiirle katılabilir. Ölçü ve konu yönünden, herhangi bir sınırlama yoktur. Şiirler, 20 dörtlükten fazla olmamalıdır.• Temel insanî ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen şiirler,• Daha önce herhangi bir sanal ve basılı yazım ortamında yayımlanmış olan ve herhangi bir yarışmada derece almış şiirler,• Beyanda bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler,• Çok sayıda yazım hatası içeren şiirler,• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.-Eserler sehrivansiir@gmail.com e-mail adresine PDF formatında gönderilebileceği gibi elden teslim edilebilir veya posta yoluyla gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden düzenleyici kurul sorumlu tutulmayacaktır.-Şiirin olduğu sayfada, şaire ait herhangi bir bilgi olmayacaktır. Rumuz, şiirin ilk sayfasının sağ üst köşesine diğer bilgiler yazı ekinde sunulan katılım dilekçesine yazılacaktır.-Yarışmaya katılan şiirler, eser sahibine geri verilmeyecektir.-Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen taraflarca bir kitapta toplanılabilecek. Dergi-gazete-radyo veya web sayfasında yayımlanabilecektir.-Yarışmaya katılan eserler daha önce belirlenen ve ekte sunulan kriterlere göre, jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.-Yarışmaya şiir gönderen şairler, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.YARIŞMA TAKVİMİ;Başvuru süresi.05 Nisan-10 Mayıs 2021Şiirlerin Değerlendirilmesi.11-16 Mayıs 2021Sonuçların Açıklanması.17 Mayıs 2021 PazartesiÖdül Töreni.22 Mayıs 2021 Cumartesi.ELDEN TESLİM-POSTA GÖNDERİMİ;Tutuku Radyo-Şerefiye Mahallesi, Özok İş Merkezi, No.5/5 İpekyolu-VanE Posta.sehrivansiir@gmail.comSEÇİCİ KURUL ÜYELERİ;Prof.Dr. Zeki Taştan-Müştehir Karakaya-Abdurrahman Adıyan-Orhan Demirtaş-Şükrullah Yavuzer-Salih Geçken-Nuran A. Demirhan-Mustafa Işık-Zeynep Özdemir.  ÖDÜLLER;Birincilik Ödülü.Çeyrek Altını+20 Kitap,İkincilik Ödülü.Çeyrek Altını+10 Kitap,Üçüncülük Ödülü.Çeyrek Altın,Mansiyon Ödülü.Kitap Seti (20 Kitap).SONUÇLARIN AÇIKLANMASI;Sonuçlar 17 Mayıs 2021 tarihinde Tutku Radyo, Radyo Tamara ve Van Gölü İncileri Edebiyat Sayfası adreslerinden duyurulacaktır.ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ;Ödül töreni, 22 Mayıs 2021 tarihinde pandemi şartları doğrultusunda şartların uygunluğuna göre yapılacak olan törende sahiplerine verilecektir. Yüz yüze programın mümkün olmayacağı durumda ödüller, kazanan şairlerin adreslerine gönderilecektir.ŞİİRLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ;Şiirin Özgünlüğü.20 PuanŞiirin İmge ve Çağrışım Değeri.20 PuanŞiirin Ahenk Değeri.20 PuanTemanın Bütünlüğü.10 PuanSeçilen Sözcüklerin Uygunluğu.10 PuanTürkçenin Etkin Kullanılabilmesi.10 PuanŞiirin İsminin İçeriğiyle Uyumu.5 PuanYazım Kuralların Uygunluk.5 Puan“ŞEHRİ VAN ŞİİR ŞÖLENİ” ŞİİR YAZMA YARIŞMASI KATILIM DİLEKÇESİVan Tutku Radyo, Radyo Tamara ile Van Gölü İncileri Edebiyat Sayfası birlikteliğiyle gerçekleştirilen ulusal “Şehr-i Van’a Şiir Yakışır ” şiir yazma yarışmasında değerlendirilmek üzere gönderdiğim ……………………………………… rumuzunu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.“Şehr-i Van’a Şiir Yakışır ” Ödüllü Şiir Yazma Yarışması şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.  ……/……/2021Adı ve Soyadı;……………………………  Doğum Tarihi;……………..……………Doğum Yeri;….…………………………..TC Kimlik No;………………….….……..Adresi;………………………………………..Tel;…………………………………………….  E-Posta;…………………………………….3 Ek

******************************************************************************************************************************************ŞEHİT MAKBULA TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASINI KAZANAN YAZARA 10.000, İKİNCİSİNE 5.000. ÜÇÜNCÜSÜNE 3.000 LİRALIK PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK, 2 YAZARI 1.000’ER LİRA MANSİYON ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLECEK.(SON BAŞVURU TARİHİ.13 AĞUSTOS 2021 CUMA)…-YARIŞMANIN KONUSU;Milli Mücadelede Gördes ve Şehit Makbule.-YARIŞMANIN KATILIM ŞEKLİ;Elden, Kargo, Posta.YARIŞMA KOŞULLARI;-Yarışmaya, isteyen herkes katılabilir.-Eser özgün olmalıdır.-Eserlerde kullanılacak dil, Türkçe olmalıdır.-Eserlerin özgünlüğüne dair tüm sorumluluk, yazara aittir. Üçüncü kişi veya kuruluşların telif hakkı konusunda, herhangi bir talep veya iddiada bulunmalarından doğacak maddi ve manevi zarar yazara aittir.-Daha önce basılmış, herhangi bir yerde oynanmış ve dereceye girmiş eserler yarışmaya katılamaz.-Bir kişi yarışmaya birden çok eserle katılabilir.-Bir eser, birden çok kişinin ortak çalışması olabilir. Ödül, esere verilecektir-Yarışmaya katılacak eserler öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.-Oyunlar normal A4 boyutunda, 12 (on iki) punto Times New Roman fontu ile bilgisayar ortamında 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile yazılarak, sayfa numaraları sağ alta eklenerek, 5 (Beş) nüsha ve 1 (bir) dijital kopyası (flash bellek ) aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir-teslim edilmelidir.-Eserin hiçbir sayfasında kimlik bilgisi-ibare-işaret olmamalıdır.-Eserin ilk sayfasında eser sahibinin “ RUMUZ ” u , eser adı , kaç bölüm olduğu yazılmalıdır.-Eserin ikinci sayfasında oyun kişilerinin adları, yaşları, oyunun geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.-Yarışmacı eserinin 5 (beş) kopyasını ve bir (1) dijital kopyasını üzerinde yalnızca RUMUZ’u yazılmış KAPALI BİRİNCİ ZARFA koymalıdır.-Yarışmacı üzerinde (CD)/içinde (Flash Bellek) yalnızca RUMUZ ve ESER ADI yazılmış bulunan eserin dijital bir (1) kopyasını KAPALI BİRİNCİ ZARFA eklemelidir. Bu elektronik ortamdaki kopyada eser sahibine ait hiçbir kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.-Yarışmacı kendisine ait kimlik bilgilerini (Ad-Soyad-Telefon-Mail) içeren üzerinde yalnızca “RUMUZ”un bulunduğu KAPALI İKİNCİ ZARF içinde vermelidir. İkinci zarfın içinde yarışmacının imzalı, iki vesikalık fotoğrafı eklenmiş başvuru dilekçesi-özgeçmişi-açık adresi-telefon numarası ve–varsa-elektronik posta adresi bulunmalıdır.POSTA ADRESİ;Şehit Makbule Tiyatro Oyunu Yazma YarışmasıGördes İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüCuma Mahallesi, Atatürk Caddesi, No.92Gördes-ManisaÖDÜLLER;Birincilik ödülü.10.000 Lira,İkincilik ödülü.5.000 Lira,Üçüncülük ödülü.3.000 Lira,1.Mansiyon.1000 Lira,2.Mansiyon.1000 Lira.

******************************************************************************************************************************************

ŞİİR SARNICI DERGİSİ’NİN 8.SAYISI YAYINLANDI;

https://dochub.com/kerimozbekler/jo3xELpR3QOy6vLVJBa7nr/%C5%9Fi%CC%87i%CC%87r-sarnici-e-dergi%CC%87-ni%CC%87san-2021-sayi-8-pdf?gdiExists=1bNqp0OgdQYuvyych1sUPr-yrqQpsWHcr

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
KİTAP BASTIRMAK İÇİN AŞAĞIDA Kİ MATBAA İLE BAĞLANTI KURABİLİRSİNİZ;Bizim Dijital Matbaacılık A.Ş.Serhat Mahallesi, Uzayçağı Caddesi, 1128. Sokak,. No.6Ostim-Yenimahalle-Ankara4449296bilgi@bizimdijital.comhttps://www.kitapbastir.com/…
**************************************************************************************************************************************************
Mavi Yeşil Yazı ve Şiir Dergisi
0-464-2177150
bilgi@maviyesildergisi.comNOT.Rize’de yayınlanan bu dergiye, yayınlanması için yazı-şiir iletebilirsiniz.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: