Kategori: KÜNYE MALİYE

GİB: 531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerden, anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca, vermeleri gereken teminatın verilme süresinin…

GİB:Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı

25 Nisan 2023 tarihli ve 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; – 26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ VEYA TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA SAĞLANACAK DESTEK HAKKINDA TEBLİĞ

30 Mart 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32148 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ VEYA TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA SAĞLANACAK DESTEK…

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 47)

30 Mart 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32148 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:…

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Kaynak:https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=12464&MevzuatTertip=5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1…

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı: Mükelleflerimiz, Gelir Vergisi Beyan Döneminde Her Bir Gelir Unsuru İçin Hazırlanan Rehber ve Broşürlerden Yararlanabilirler

Mükelleflerimiz, 2022 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesini 1–31 Mart 2023 tarihleri arasında verirken, her bir gelir unsuru için hazırlanmış olan ve uygulamaya yönelik detaylı açıklamalar ile örneklerin yer aldığı Rehber ve Broşürlerden yararlanabilirler. Yayın…

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

25 Ocak 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32084 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: 7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN…

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmış, Yeni Kurulan İvedik Vergi Dairesi Müdürlüğü de Aynı Hizmet Binasında Faaliyetine Başlamış Bulunmaktadır

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yeni kurulan İvedik Vergi Dairesi Müdürlüğü İvedik Osb Mahallesi 1477/1 Sokak No:2 Yenimahalle/ANKARA adresinde 02.01.2023 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamış…