Kategori: KÜNYE MALİYE

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı: Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığının Faydalanıcısı, İhale ve Sözleşme Makamının Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve PwC Türkiye’nin Yüklenicisi olduğu “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması…

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı:”Türkiye Talep Üzerine Bilgi Değişimi Konusunda Yapılan Uluslararası Değerlendirmede Büyük Ölçüde Uyumlu (Largely Compliant) Notu Almıştır”

Yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren Türkiye’nin 2 nci Tur Talep Üzerine Bilgi Değişimine İlişkin Eş Denetimi sonucunda, sekretaryası OECD tarafından yürütülen, Vergide Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Küresel Forum)…

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı:”Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/9/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı”

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların bilançolarında yer alan…