İslam’ın kadına bakış açısı nasıldır?

İslam’da kadına verilen değer, kadının yeri ve önemi. Cenâb-ı Hak buyuruyor: Bismillâhirrahmânirrahîm “…Kadınlarla iyi geçinin (onlara güzel davranın)..” (Nisâ, 19) Rasûlullah (sav) Efendimiz buyurdular: “Cennet (sâliha) annelerin ayakları altındadır!” (Nesâî, Cihâd, 6; Ahmed, III, 429; Süyûtî, I, 125.)

“İSLAM’DA KADINA VERİLEN DEĞER “

Merhamet ummanı Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Sizin hayırlı olanınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” (Tirmizî, Radâ’, 11) Dolayısıyla, bilhassa günümüzde kadınlara yönelik gerçekleştirilen hak ihlâlleri ve şiddet, İslâm ahlâkını rûhen hazmetmemiş zorbaların vicdan yoksulluğudur. Ayrıca ruhsuz materyalist eğitimin kültürümüze yerleştirmeye çalıştığı, kadınlarla erkekler arasındaki sun’î ve haksız bir eşitlik yarışı da, aslında kadının, hanımlık ve annelik meziyetlerini zaafa uğratmakta ve onu farkında olmadan tüketmektedir. Bu asrın yorgun ve bitik kadını ile cahiliye devrinin ka­dını arasında sırf bir gardırop ayrılığı, yani giyim-kuşam farkı kalmıştır. Allah’ın yüksek hususiyetlerle donatıp eşlerine emanet ettiği kadının şahs-ı manevisine reva görülen bu zulümler; gönüllerdeki Allah korkusunun, iman muhabbetinin ve ahlâkî meziyetlerin zaafa uğramasının açık bir göstergesidir. Peygamber Efendimizin nezih hayatı, değil kadına bütün mahlûkata karşı yapılan haksızlık ve terörlerle mücadele içinde geçmiştir. Burada şu hakikati de ifade etmek gerekir ki; “İslâm’ın dışında, kadına değer verdiğini iddia eden bütün sistemler, ona sadece bir vitrin malzemesi olarak kıymet vermekte, arka plânda ise kadını ancak ekonomik ve nefsanî bir meta olarak kullanıp ezmekte ve tüketmektedir. Hâlbuki kadını sadece bir zevk vasıtası görmek, onu nefsanî arzu ve heveslerin metaı olarak telakki etmek ve onun sadece cismani özelliğiyle alâkadar olmak; büyük bir sefalettir. Allah’ın kadına verdiği yüksek hususiyetlere karşı körlük ve kadının manevi şahsiyetine karşı büyük bir nankörlüktür. Kadınlarımıza bu denli değer veren bir dinin mensubuysak eğer, kadınlarımıza karşı görev ve sorumluluk bilincinde hareket etmeliyiz. Bizleri uyaran Peygamber Efendimizin hadisi Şerifini aklımızın bir köşesine yazmalı, her an hatırımızda tutmalıyız. “Sizin hayırlı olanınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.

“KADININ GÖREVLERİ”

İslâm’da kadının konumu ve hakları konusundaki tartışmaların önemli bir kısmı da, kadının sosyal hayata katılımı, çalışması ve kamu görevi üstlenmesi noktalarında odaklaşır. Özetle ifade etmek gerekirse, kadının ev içinde ve dışında çalışması, ailenin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olması kural olarak câizdir ve kadının böyle bir hakkı vardır. Bu konuda bir sınırlama ve yönlendirme varsa, o da kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan farklı özellikleri ve kabiliyetlerine bağlı önceliklerle ilgilidir. Kadının öncelikli olarak işi ve görevi, ev idaresi, çocuk bakım ve eğitimidir. Erkeğin öncelikli işi ise ailenin geçim yükünü omuzlamaktır. Şartlar değiştiğinde, ihtiyaç bulunduğunda kadın ve erkeğin birbirine yardımcı olması hatta rollerin değişmesi mümkündür. Önemli olan hayatın huzur ve düzen içinde geçmesi, ihtiyaçların karşılanmasında bireylerin imkân ve kabiliyetlerine uygun sorumlulukları dengeli şekilde üstlenmeleridir. Hz. Peygamber’in, evin iç işlerini kızı Hz. Fâtıma’ya, dış işlerini ise damadı Hz. Ali’ye yüklemiş olması, Müslümanlar için bir aile modeli oluşturma amacına yönelik bağlayıcı bir kural değil, ihtiyaç, örf ve âdete dayalı tavsiye niteliğinde bir çözüm görünümündedir. Günün önemine binaen bizleri; 9 ay karınlarında taşıyan, gece gündüz demeden bütün derdimizle dertlenen başta, analarımız ve eşlerimiz olmak üzere, Şehitlerimizin Analarının ve Eşlerinin, Gazilerimizin Analarının ve Eşlerinin, sağlığımız için kendi sağlıklarını düşünmeden koşan bütün Kadın Sağlık Personelimizin, eğitimimizde görevli bütün Kadın Öğretmenlerimizin ve güvenliğimiz için nöbet tutan bütün Kadın Kolluk Güçlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tebrik ediyorum. Rabbim onların sevgisine nail olabilenlerden eylesin. (Amin)

Selam ve Dua ile…

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: