Loading

Her düş, bir aldatı belki de efsunlu yüreğin sökün eden namelerinde saklı güller ve güzellikler.

Güleç yüzümün b/andığı efkârı hafife almayın, bayım ben ki: aşkın kasidesi bir bal arısı ve siz ki; semanın enginliklerinde saklı boran gibi aşk gibi hüzünle yıkadığım şiirlere konan şiirlerin tanrısı bir huşu ile serzenişimi sonlandırdığım Ekimin güncesine atıfta bulunduğum kadar yüreğime giydirdiğiniz hüznün ritminde kâh solan kâh açan bir çiçeğin de ihbarıdır sözcüklerle sevişen kalemin raksı nazenin bir su damlası mahiyetinde çöreklenen içime…

Her yol mubah mıdır aşka çıkan

Her dert yoksa giydiğimiz bir günah mı?

Aşkın şeceresine konan özlem gibi

Öznesi ayan beyan şiirlerin

Mahlası yok iken hüzünlü kalbimin

Pekişen bir hasret bir isyan

Anadan üryan duyguların kopuk bam teline

Konan bir kelebeğin

Örtündüğü sevgiyi

İçine çeken her şiir ve şair

Yolluk bildiği kalemi ile dalar

Uykuya.

Gündür gecenin meşrebi

Gecedir yıkıntıların harabelerin ertesi

Düşülesi bir yol ki:

Kalemin nazından geçer yolu şairin

Eksik etmediği niyazı

Sunar ihlaslı kalbiyle yüce Rabbine

Meşakkatlidir yürüdüğüm yol, bayım:

Bir enstantane ise yaşamak

Seyisidir aşk denen yılkı atının

Atan benzidir kapıyı çalan soğuk havanın

Her zerresi ile akar şiir olup

Sevgiyle dolu ruhu ve yüreği oluk oluk…

Cennet yürekte saklı bir âlemdir.

Cehennem ise kötü yüreklerde infilak eder

Cürüm işleyenlere sözü vardır

Şairin ifa ettiği her duygu her şiir

Ve sözcükler nasıl da intikal eder

İması değil izahı yoktur

Yanlışların sür-git hükmünde yıkılır doğrular

Gel gör ki: şair aşkla küllerinden defalarca doğar

Miladıdır şairin, sevgi

Aşkın peçesinden sökün eden her sözcük her imge

Kulu kölesi olduğu yalnızlığın değil

Koştuğu kadar şair yüce Rabbine

Meylettiği yeni gün ve umut

Sevgisinin saklı olduğu o ufuk

Uğurudur yıldızlar

Ulağıdır kalem

Uyruğu kâh hüzün kâh aşk

Endamlıdır asaleti

Asi yüreğinden dökülen her yaş

Dökümlü eteklerinde yaşamın değmesin de gönlüne yas

Yâdı, dünde saklı

Miadı dolmaz ki sevginin.

Bilinmeze rücu eden yüreği

Meylettiği kadar aşkın ve hasretin

Her zerresi

Ziyan olsa da ömür

Muhterem bir yakarıştır

Şairinki Rabbine sevdiği kadar telaş içinde

Teranede saklı her fısıltı

Uzak olsun şairden yeter ki

Alnının akıyla yazar

Bazen yağmur bazen kar olup yağar

İhtimamlı bir huzurdur

Peşine düştüğü kadar

Şairin güftesi sessizlik

Bazen peşine düşen güruhtur

İki yakasından da çekiştiren nice hain ruhtur

Siması tanıdık bir hüzün

Şiarı kayıptır bazen günün

Semada saklı özgürlüğün

Şifasını veren İlahi Reçetenin

Damıttığı her duygunun her hecenin

İfası bilinmezin

Aşk ise revnak bir koy

Deminde özlemin saklı oylumu

Maviden teni göğün

Kutsal Kitabına sadık bir neferdir ki şair

Kabından taşar ve taşar

Ölüme yakın yakar

O devasa ateşi tek hecede saklı bir ihbar

Yüreğin derlediği her sır her ser

İtibar ettiği kadar da kader

Elbet ümide dair

Seferi tanığı evrenin

Seyyah yüreğinden de eksik olmaz iken o kor…

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d