20.05.2022 Cuma Hutbesi: Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak, tam metni şöyle,

Tarih: 20.05.2022

DİJİTAL DÜNYADA DEĞERLERİYLE AİLE OLMAK

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir.”[2]   

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam, meşru bir nikâh ile aile yuvası kurmamızı emreder. Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğütler. İslam, gayr-ı meşru ilişkilere, hayâsızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. Meşru bir nikâha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez.

Kıymetli Müslümanlar!

Aile; iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ve teminatıdır. Nefsimizi ve neslimizi emniyet altına alan, temiz ve sağlıklı bir toplumu inşa eden yegâne kurumdur. Aile, dünyanın sıkıntılarında, hayatın sarsıntılarında tutunulacak bir el, sığınılacak güvenli bir limandır. İnsanı insan kılan değerlerin öğrenildiği bir ahlak mektebidir. Kişiyi iyiye ve doğruya yönlendiren bir rehber; günahlardan ve kötülüklerden koruyan bir kalkandır.

Değerli Müminler!

Dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkânından yararlanıyoruz. Ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit oluyoruz. Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Bazen sanal âlemin cazibesine kapılıp değerlerimizi yitiriyoruz. Gerçek hayatla bağımız koptukça ilişkilerimiz sanallaşıyor. Hatta kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekînet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken, aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz.

Aziz Müslümanlar!

Aile, bir tercih değil; fıtri bir ihtiyaçtır. Aile kurmak ve aile olmak, Hz. Âdem’den bu yana Peygamberlerin sünnetidir. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur.

Algıların gerçeğe galip geldiği ve insanlığın fıtrata aykırı dönüşümlere zorlandığı günümüzde bize düşen, dijital dünyanın olumsuzlukları karşısında milli ve manevi değerlerimizi esas alan bir duruş sergilemektir. Yaşadığımız çağın gerçeklerinden kopmadan, dijital mecraların da esiri olmadan değerleriyle birlikte aile olmaktır. Peygamber Efendimizin ilgiye, sevgiye, şefkate, merhamete ve muhabbete dayalı aile yapısını hanelerimizde hâkim kılmaktır. Unutmayalım ki değerler eğitimi ailede başlar. Güçlü ve huzurlu bir aile, ancak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmakla mümkündür.


[1] Rûm, 30/21.

[2] İbn Mâce, Nikâh, 1.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

***********************************************

Date: 20.05.2022

BEING A FAMILY WITH INTACT VALUES IN A DIGITALIZED WORLD

Honorable Muslims!

In the verse I have recited, our Lord Almighty (swt) states, “And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquility in them; and He placed between you affection and mercy. Verily in that are Signs for those who reflect.”[1]

In the hadith I have read, our beloved Prophet (saw) says, “Marriage is part of my sunnah. Whoever does not follow my sunnah has nothing to do with me.”[2]

Dear Believers!

Our sublime religion, Islam, commands us to build a family through legitimate marriage act. It recommends us basing our family life on such values as justice, compassion, love, respect, and trust. Islam never permits actions that lead to illegitimate affairs, immodesty, indecency, and unpleasantness. It does not approve any union that is not based on a legitimate marriage act.

Dear Muslims!

Family is the basis and insurance of a decent, peaceful, and secure life. It is the only institution that creates a clean and healthy society and protects our self and future generations. Family is a helping hand to grasp and a safe haven to seek refuge in amid life’s hardships and tribulations. It is a school of ethics where the values that make us “human” are taught. It is a guide that orientates people to what is good and right, and a shield that protects against sins and evils.

Dear Believers!

We live in a time when the digital world is developing at a dizzying rate. Of course, we take advantage of several opportunities presented by this new era. However, we also see that the lifestyle it inspires is built on desire, greed, consumerism, and individualism. Unfortunately, our family structure is also deeply impacted by this. Sometimes, we lose sight of our values due to the allure of the virtual world. Our relationships grow more virtual as our connection to offline world is lost. In fact, sometimes smartphone screens and online platforms become our best friends. We choose to withhold our care, love, and affection from our family, which is a source of grace, tranquility, and affection. While connecting with people on the other side of the world, we become estranged from our parents, spouses, and children, with whom we share the same dinner table.

Dear Muslims!

A family is not a choice, but rather an innately human need. Forming and being a family is the sunnah of all prophets from the Prophet Adam (as). There is no social structure that can replace the institution of family.

Today, when perceptions win over the truth and humanity is compelled to go through transformations that are antithetical to human nature, it is incumbent upon us to take a posture based on our national and spiritual values against the hardships of the digital world. We should build and maintain a family with its intrinsic values intact, without losing sight of the realities of our day, and without becoming captives of digital platforms. We need to ensure that the caring, loving, compassionate, merciful, and affectionate family structure of our Prophet (saw) prevails in our homes. Let us not forget that values education begins in the family. We can establish a strong and peaceful family only by upholding our national and spiritual values.


[1] Rum, 30/21.

[2] Ibn Majah, Nikâh, 1.

General Directorate of Religious Services

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: