Loading

Yarışmanın Teknik Şartnamesi ve Standart Başvuru Dilekçesi http://www.denizlikultur.gov.tr

internet adresinden indirilerek veya başvuru yerinden temin edilebilir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

A- Genel Koşullar

1- Şiirde, yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içerikler ile dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilmeyecektir.

2- Denizli il sınırları içinde ikamet eden kişiler “Yunus Emre Şiir Yarışması”na katılabilirler. Yarışmacı, standart başvuru dilekçesinde bunu beyan ve taahhüt eder.

3- Yarışmacı, yarışmaya sadece bir şiir ile katılabilir. Başvuru süresi içinde isterse yarışmaya katılacak şiirini değiştirebilir.

4- Şiirler, bilgisayarda yazılmış ve A4 standart kağıda basılmış olarak sunulacaktır. Şiir metninin başında şiirin adı ve şiirin sonunda şairin adı, soyadı ve ıslak imzası yer alacaktır. Yazı tipi, normal bir okurun okuyabileceği karakter olmalıdır. (Tercihen Times New Roman 12 punto olması önerilir)

5– Şair, yarışmaya katıldığı şiirini, kendi sesi ile okuyup video kaydını alarak dijital platformda (CD, bellek veya WhatsApp vb) Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6- Yarışmaya katılacak şiir, daha önce matbu olarak; kitap, dergi ve gazete gibi yayın araçlarıyla yayımlanmamış olacaktır. İnternet ortamında elektronik olarak yayımlanmış şiirler yarışmaya katılabilir. Yarışmacı, standart başvuru dilekçesinde bunu beyan ve taahhüt eder.

7– Yarışmacı, yarışma sonucunda şiirini istediği gibi kullanmakta serbesttir. Ancak yarışmacı, yarışmaya katıldığı şiirin Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce veya işbirliği yapacağı diğer kurumlarca yapılacak her türlü görsel, işitsel ve yazılı yayınlarda yer almasında sakınca bulunmadığını, bu nedenle telif hakları kapsamında herhangi bir ücret talep etmeyeceğini standart başvuru dilekçesi ile beyan ve taahhüt eder.

B- Özel Koşullar ve Şiirlerin Puanlanması

Yunus Emre Şiir Yarışmasında puanlamayı jüri üyeleri yapar. Puanlama aşağıdaki kriterlerin değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Bu kriterler;

1- Şiirin dili; akıcı ve yalın Türkçe olacaktır. (25 puan)

2- Yarışmacılar kendi yazdıkları özgün şiirler ile yarışmaya katılabilirler. (25 puan)

3- Şiirde; insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış konuları işlenmelidir. (25 puan)

4- Şair kendi şiirini etkili bir üslupla okuyacaktır. (25 puan)

ÖDÜLLER

Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak, sırayla yarışmacılara altı ödül verilir. Bu ödüller;

Yarışma Birincisine: 1 adet Cumhuriyet Altını

Yarışma İkincisine: 1 adet Yarım Altın

Yarışma Üçüncüsüne: 1 adet Çeyrek Altın

Mansiyon: Pamukkale ve Hierapolis Örenyeri Gezi Konsepti (3 adet mansiyon ödülü verilir)

Puan sıralamasına göre yukarıdaki ödüller dışında, daha az puan alan yarışmacılara ödül verilmez.

2021 Yılı Aralık Ayı içinde Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilecek bir tören ile yarışmacılara ödülleri verilir.

YARIŞMAYA KATILIM BAŞVURUSU

-Standart Başvuru Dilekçesi: Yarışmacılar yarışmaya, standart başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunarak katılabilirler. Standart başvuru dilekçesi ekinde, A4 kağıda basılmış şiir metni ve video kaydını alarak dijital platformda (CD, bellek veya WhatsApp vb) Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.

-Başvuru Yeri: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’dür.

Adres:15 Mayıs Mahallesi 554/1 Sokak No:5 Pamukkale/DENİZLİ         Telefon: 0258 264 39 71          İnternet adresi: http://www.denizlikultur.gov.tr

WhatsApp video gönderimi için irtibat: Rıdvan KAYHAN 0 (537) 359 12 03 Serdar ÇİMEN 0 (535) 490 14 37

-Başvuru Süresi: 26 Kasım 2021 Cuma saat: 17:00 son başvuru tarihi ve saatidir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

DENİZLİ YUNUS EMRE ŞİİR YARIŞMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- TEKNİK ŞARTNAMENİN KONUSU VE TANIMLAR:

Cumhurbaşkanlığının 29.01.2021 tarihli ve 2021/1 sayılı 2021 Yılı Yunus Emre ve Türkçe Yılı Olarak Kutlanması Genelgesi kapsamında; insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarının sade Türkçe ile işlendiği, yeni ve özgün şiirler yazılmasının teşviki amacıyla il düzeyinde şiir yarışması düzenlenmesi bu teknik şartnamenin konusudur.

İl Müdürlüğü: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüdür. Yarışmanın sekretaryası İl Müdürlüğünce yapılır.

Jüri: Yunus Emre Şiir Yarışması jürisidir. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşların ilgili uzmanları arasından seçilerek Denizli Valilik Oluru ile belirlenir. Jüri aynı zamanda Yayın Kuruludur.

Yarışmacı: Bu teknik şartname koşullarına uygun başvuruda bulunan şairdir.

2- YUNUS EMRE ŞİİR YARIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI:

A- Genel Koşullar:

1- Şiirde, yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içerikler ile dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilmeyecektir.

2- Denizli il sınırları içinde ikamet eden kişiler “Yunus Emre Şiir Yarışması”na katılabilirler. Yarışmacı bu teknik şartnamenin eki standart başvuru dilekçesinde, Denizli ili sınırları içinde ikamet ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3- Yarışmacı, yarışmaya sadece bir şiir ile katılabilir. Başvuru süresi içinde isterse yarışmaya katılacak şiirini değiştirebilir.

4- Şiirler, bilgisayarda yazılmış ve A4 standart kağıda basılmış olarak sunulacaktır. Şiir metninin başında şiirin adı ve şiirin sonunda şairin adı, soyadı ve ıslak imzası yer alacaktır. Yazı tipi, normal bir okurun okuyabileceği karakter olmalıdır. (Tercihen Times New Roman 12 punto olması önerilir)

5– Şair, yarışmaya katıldığı şiirini, kendi sesi ile okuyup video kaydını alarak dijital platformda (CD, bellek veya WhatsApp vb) İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6- Yarışmaya katılacak şiir, daha önce matbu olarak; kitap, dergi ve gazete gibi yayın araçlarıyla yayımlanmamış olacaktır. İnternet ortamında elektronik olarak yayımlanmış şiirler yarışmaya katılabilir. Yarışmacı bu teknik şartnamenin eki standart başvuru dilekçesinde bunu beyan ve taahhüt eder.

7– Yarışmacı, yarışma sonucunda şiirini istediği gibi kullanmakta serbesttir. Ancak yarışmacı, yarışmaya katıldığı şiirin İl Müdürlüğünce veya İl Müdürlüğünün işbirliği yapacağı diğer kurumlarca yapılacak her türlü görsel, işitsel ve yazılı yayınlarda yer almasında sakınca bulunmadığını, bu nedenle telif hakları kapsamında herhangi bir ücret talep etmeyeceğini standart başvuru dilekçesi ile beyan ve taahhüt eder.

B- Özel Koşullar ve Şiirlerin Puanlanması:

Yunus Emre Şiir Yarışmasında puanlamayı jüri üyeleri yapar. Puanlama aşağıdaki kriterlerin değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Bu kriterler;

1- Şiirin dili; akıcı ve yalın Türkçe olacaktır. (25 puan)

2- Yarışmacılar kendi yazdıkları özgün şiirler ile yarışmaya katılabilirler. (25 puan)

3- Şiirde; insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış konuları işlenmelidir. (25 puan)

4- Şair kendi şiirini etkili bir üslupla okuyacaktır. (25 puan)

3- ÖDÜLLER:

Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak, sırayla yarışmacılara altı ödül verilir. Bu ödüller;

Yarışma Birincisine: 1 Cumhuriyet Altını

Yarışma İkincisine: 1 Yarım Altın

Yarışma Üçüncüsüne: 1 Çeyrek Altın

Mansiyon: Pamukkale ve Hierapolis Örenyeri Gezi Konsepti (3 adet mansiyon ödülü verilir)

Puan sıralamasına göre yukarıdaki ödüller dışında, daha az puan alan yarışmacılara ödül verilmez.

4- ŞİİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve JÜRİNİN ÇALIŞMA ESASLARI:

1- a) Denizli il sınırları içindeki ikamet etmeyen yarışmacıların şiirleri,

    b) Bu teknik şartnamenin eki standart başvuru dilekçesine uygun olarak başvuruda bulunmayan, dilekçede ıslak imzası olmayan ve bu dilekçedeki taahhütleri kabul etmeyen yarışmacıların şiirleri,

    c) Birden fazla şiir ile yarışmaya katılan yarışmacıların şiirleri,

    d) Şiir metninin başında şiirin adı ve şiirin sonunda yarışmacının adı, soyadı ve ıslak imzası olmayan şiirler,

İl Müdürlüğünce yarışmadan çıkarılır ve Jüriye iletilmez.

2- Jüri üyeleri; yarışma sonuçlanıncaya kadar jüri üyeliklerini ifşa edemezler, yarışmacılarla; yarışma konusuyla ilgili herhangi bir diyalog içine girmez, yardım edemez, yönlendirme yapamazlar.

3- Başvuru süresi tamamlandıktan sonra şiirler, İl Müdürlüğünce, jüri üyelerine teslim edilir.

4- Jüri üyeleri, diğer jüri üyelerinden bağımsız olarak, bu teknik şartname koşullarına göre her şiir için ayrı olacak biçimde, 2021 Yılı Aralık Ayı içinde şiir değerlendirme formunu doldurarak puanlama yaparlar.

5- 2021 Yılı Aralık Ayı içinde Jüri toplanır. Jüri üyelerinin şiir değerlendirme formları esas alınarak, her şiir için bütün jüri üyelerinin puanları toplanarak, jüri üye sayısına bölünerek ortalaması alınır. Ortalaması alınan puanlar jürinin ortak puanıdır. Jüri; en yüksek puan alan şiirden en az puan alan şiire göre sıralama yapar, yarışmadan çıkarılan şiirleri belirler. Puan sıralamasına göre ödül verilecek yarışmacılar belirlenir. İki veya daha fazla şiir arasında puanların eşit olması halinde jüri başkanının takdirine göre sıralama yapılır.

6-a) Başka bir şaire ait olduğu tespit edilen şiirler,

   b) Yarışmaya katılan şiir, daha önce matbu olarak; kitap, dergi ve gazete gibi yayın araçlarıyla yayımlandığının tespiti halinde,

   c) Yunus Emre Şiir Yarışmasına Katılım Koşulları, Genel Koşullarının 1. maddesinde belirtilen yasaklara uymayan şiirler,

Jüri tarafından yarışmadan çıkarılır, bu şiirlere puan verilmez, daha önce verilmiş puanlar geçersiz sayılır.

7- Yayın Kurulu şiir değerlendirme formunda; Yunus Emre Şiir Yarışmasına Katılım Koşulları Özel Koşullardaki kriterlerin bütününü birlikte değerlendirilerek, ilgili şiirin yayımlanmasında kamu yarı olup olmadığı yönünde oy kullanır. Yayın Kurulunun salt çoğunluğu ile şiirin yayımlanmasında kamu yararı bulunduğuna veya bulunmadığına karar verilir. Salt çoğunluk; oy toplamının yarısından bir fazladır. Oyların eşitliği halinde jüri başkanının takdirine göre karar verilir. Yayımlanmasında kamu yararı bulunan şiirler yayımlanabilir. Yarışmadan çıkarılan şiirler yayımlanmaz.

8- Yarışma sonucunda, Jüri tarafından hazırlanacak; puan sıralaması listesi ve ödüle layık görülen şiir ve yarışmacılar, yayımlanmasına karar verilen şiirler ve yarışmadan çıkarılanlar, İl Müdürlüğünce, İl Müdürlüğünün web sitesinde ve ilan panosunda yazılı olarak ilan edilir. 2021 Yılı Aralık Ayı içinde İl Müdürlüğünce koordine edilecek bir tören ile yarışmacılara ödülleri verilir.

5- YARIŞMAYA KATILIM BAŞVURUSU:

-Standart Başvuru Dilekçesi: Yarışmacılar yarışmaya, bu teknik şartnamenin ekinde sunulan matbu standart başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunarak katılabilirler. Standart başvuru dilekçesi ekinde, A4 kağıda basılmış şiir metni ve video kaydını alarak dijital platformda (CD, bellek veya WhatsApp vb) İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.

-Başvuru Yeri: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’dür.

Adres:15 Mayıs Mahallesi 554/1 Sokak No:5 Pamukkale/DENİZLİ

Tel: 0258 264 39 71

İnternet adresi: http://www.denizlikultur.gov.tr

WhatsApp video gönderimi için irtibat: Rıdvan KAYHAN 0 (537) 359 12 03 Serdar ÇİMEN 0 (535) 490 14 37

-Başvuru Süresi: 26 Kasım 2021 Cuma saat: 17:00 son başvuru tarihi ve saatidir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

EK:

1-Standart Başvuru Dilekçesi

2-Jüri Şiir Değerlendirme Formu

Reklamlar

By Hasan Akbal

Şair, Yazar, Editör, Fotoğrafçı... Çorum İskilip doğumlu. Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunu. Yine aynı Üniversitenin Maliye Anabilim Dalında ve İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor. Şiir ve denemeleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bülteni, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsün Sesi Gazetesi, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi, Çorum Yayla Haber, Aşkın E Hali Dergisi, Gökyüzü Dergisi, Çorum Bidergi, Halk Edebiyatı Dergisi, www.kunyeonline.com, kunyeedebiyat.blogspot.com ve kendi bloğu olan (hasanakbalnet.blogspot.com) ile bir çok internet sitesinde yayımlandı. Künye Edebiyat E Dergi’yi kurdu. Genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibidir. İstanbul’da yaşayan yazar edebiyatla ilgili söyleşilere ve yazı çalışmalarına katılıyor.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: