bir çiçek,
bir toprak gibi
sevi, sevmek
bulutun maviye
günün güneşe
gecenin aya
meşki , aşk
ciğerin nefese
dilin şekere
gözün gözlere
alı, bal
dağlar kar, ayaz
dallar kırık, kıraç
toprak kurak, çorak
bulutlar küs, çeşmeler kırık
gün dönmüş, gecesi aysız
sevgi kırıkları, buz kesikleri ,
meteorlar
yağar sağanak
kar, tipi
sevmek böylesi bir şey değil
bunun adı
suistimal , suistimal
Sibel Karagöz

Reklamlar

Bir Cevap Yazın