Bu gün Ankara Siyasal Bilgiler fakültesi adıyla devam eden okulun ilk kurulduğunda adı neydi?

Mekteb-i Mülkiye

İlk Türk tiyatrosunu kuran kimdir?

Güllü Agop

Şair evlenmesi adlı ilk Türk tiyatro eserinin yazarı kimdir?

Şinasi

Osmanlıda ilk telgraf hattı nereye döşenmiştir?

İstanbul-Edirne-Şumnu

Vilayet nizamnamesi hangi padişah zamanında yürürlüğe girmiştir?

Abdülaziz

Mecelleyi hazırlayan komisyon başkanı kimdir?

Ahmet Cevdet Paşa

Nizamiye Mahkemeleri hangi padişah döneminde kuruldu?

Abdülaziz

Abdülaziz döneminde kurulan Şuray-ı Devlet nedir?

Danıştay

1871 Vilayet nizamnamesinde sancağın yerine hangi idari birim yer almıştır?

Liva

İdadi nedir?

lise

İptidai nedir?

İlkokul

Rüştiye nedir?

Ortaokul

Abdülaziz zamanında Müslüman yetimler için okulun adı nedir?

Darüşşafaka

Sultani nedir?

Süper lise/Anadolu Lisesi

Osmanlıda açılan ilk sultaninin adı nedir?

Galatasaray Sultanisi

Abdülaziz döneminde esnafı korumak ve şirketleşmeyi sağlamak için kurulan komisyonun adı nedir?

Islah-ı Sanayi Komisyonu

II. Abdülhamit döneminde, Osman Hamdi Bey’in açılışında etkili olduğu okul ve müzenin isimleri nelerdir?

Sanayi Nefise Mektebi Asarı Atika

Ermenilere karşı Hamidiye Alayları hangi padişah zamanında kurulmuştur?

II. Abdülhamit

II. Abdülhamit döneminde Alman-Fransız ortaklığıyla kurulan ve tütün tekeline sahip olan kurumun adı nedir?

Reji İdaresi

II. Abdülhamit döneminde Ziraat Bankasına dönüştürülen kurumun adı nedir?

Memleket Sandıkları

Çiftçiye kredi sağlamak için Abdülaziz zamanında kurulan finans kuruluşunun adı nedir?

Memleket sandıkları

II. Abdülhamit döneminde kimsesiz, yaşlı ve engellilerin bakımı için kurulan kurumun adı nedir?

Darülaceze

Osmanlı Olimpiyat Komitesi kurucusu spor adamı kimdir?

Selim Sırrı Tarcan

Osmanlı Devlet armasında yer alan sorguç neyi temsil eder?

Osman Bey

Osmanlı Devlet armasında yer alan kırmızı sancak neyi temsil eder?

Osmanlı Hanedanını

Düyunu Umumiye idaresinde yer alan devletler hangileridir?

Osmanlı – Fransa – İngiltere – İtalya – Almanya – Avusturya

Osmanlıda yayınlanan ilk kadın dergisinin adı nedir?

Terakki-i Muhadderat

I. Meşrutiyet döneminde Halide Edibin yazılara yazdığı kadınların mesleki hayatta etkinliğini savunan derginin adı nedir?

Demet

Padişahın yetkilerinin ilk kez sınırlandırıldığı belge hangisidir?

Senedi İttifak

Sened-i İttifakın hazırlanmasında etkili olan devlet adamı kimdir?

Alemdar Mustafa Paşa

Fatma Aliye hanımın yazılar yazdığı kadın gazetesinin adı nedir?

Hanımlara Mahsus Gazete

Padişahın yetkilerinin ilk kez kanunla sınırlandırıldığı belge hangisidir?

Tanzimat Fermanı

Gayrı müslimler ilk kez askerlik hakkını hangi gelişmeyle elde ettiler?

Tanzimat Fermanı

İlk kez kanun üstünlüğünün kabul edildiği belge hangisidir?

Tanzimat Fermanı

İşkence ve angaryanı kaldırılma kararı ilk kez nerede yer almıştır?

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanının hazırlanmasında etkili olanlar kimlerdir?

Abdülmecit – Mustafa Reşit Paşa

Osmanlıcılık fikrine hizmet eden ilk hukuki belge nedir?

Tanzimat Fermanı

Gayrı müslimler yerel yönetimlere hangi gelişmeyle katılmaya başlamışlardır?

Islahat Fermanı

Uluslararası bir antlaşmada yer alan Osmanlı demokratikleşme adımı hangisidir?

Islahat Fermanı

Gayrı müslimler ülke yönetimine hangi gelişmeyle katılmaya başlamışlardır?

I. Meşrutiyet

I. Meşrutiyetin ilan sürecinde Genç Osmanlılar hangi padişahları tahttan indirmişlerdir?

Abdülaziz V. Murat

Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa, Ali Suavi, Şinasi ve Hüseyin Avni Paşa gibi yönetici ve aydınların oluşturduğu sivil toplum örgütünün adı nedir?

Genç Osmanlılar Cemiyeti

Kanuni Esasiye göre Meclisi Umumi hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Meclisi Mebusan Meclisi Ayan

I. Meşrutiyetin ilanında etkili olan dış gelişme nedir?

İstanbul-Tersane Konferansı

İttihat Terakki Cemiyetini ilk kuruluş adı nedir?

İttihadi Osmani

İttihat Terakki Cemiyetinin kurucuları kimlerdir?

Ahmet Rıza – Abdullah Cevdet – İbrahim Temo – İshak Sükutı

Kanuni Esasinin hazırlanmasında etkili olan devlet organları hangileridir?

Şurayı Devlet ve Cemiyeti Mahsusa

İttihat ve Terakki Cemiyetiyle birleşen Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyetin adı nedir?

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

Osmanlı tarihinde siyasi partiler ilk defa hangi dönemde görülmüştür?

II. Meşrutiyet

Reklamlar

By Hasan Akbal

Şair, Yazar, Editör, Fotoğrafçı... Çorum İskilip doğumlu. Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunu. Yine aynı Üniversitenin Maliye Anabilim Dalında ve İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor. Şiir ve denemeleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bülteni, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsün Sesi Gazetesi, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi, Çorum Yayla Haber, Aşkın E Hali Dergisi, Gökyüzü Dergisi, Çorum Bidergi, Halk Edebiyatı Dergisi, www.kunyeonline.com, kunyeedebiyat.blogspot.com ve kendi bloğu olan (hasanakbalnet.blogspot.com) ile bir çok internet sitesinde yayımlandı. Künye Edebiyat E Dergi’yi kurdu. Genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibidir. İstanbul’da yaşayan yazar edebiyatla ilgili söyleşilere ve yazı çalışmalarına katılıyor.

2 thoughts on “DERLEME DERS NOTLARI – 3”
  1. Hello, good morning!
    I have been reading your blog and I enjoyed it very much, congratulations!
    I would like to invite you to follow my blog to, thank you so much and I wish you much success! 🌹

  2. Bu muhteşem bilgiler için arkadaşlarım adına binlerce kez teşekkürler Hasan AKBAL. Eyvallah…

Bir Cevap Yazın