• Düzenli ordunun kurumasını hızlandıran gelişme hangisidir?

Gediz Taarruzu

 • Düzenli ordu kurulurken batı ve güney cephesinde kimler komutan olarak görevlendirildi?

Batı-Albay İsmet Bey Güney-Albay Refet Bey

 • Gediz taarruzunun başarısızlığı üzerine Kuva-i Milliyenin batı cephesi komutanlığından alınan Ali Fuat Paşa’nın yeni görevi ne olmuştur?

Moskova’ya elçi olarak görevlendirildi

 • TBMM adına düzenli ordu hangi cephelerde savaştı?

Doğu Batı

 • Osmanlıdan kalan 15.Kolordu (Düzenli ordu) hangi cephede savaştı?

Doğu cephesi

 • Ermeni iddialarının asılsız olduğunu ortaya koyan uluslararası rapor hangisidir?

Harbourd Raporu

 • Nahçıvan’ın özerkliği ilk kez hangi antlaşmada düzenlenmiştir?

Gümrü Anlaşması

 • Türkiye adının geçtiği ilk uluslararası belge hangisidir?

Gümrü Anlaşması

 • Sevr antlaşmasından vaz geçen ilk devlet hangisidir?

Ermenistan

 • TBMM’yi tanıyan ilk devlet hangisidir?

Ermenistan

 • Ankara’da ilk büyükelçilik açan devlet hangisidir?

Gürcistan

 • Ankara’da ilk büyükelçilik açan Müslüman devlet hangisidir?

Afganistan

 • TBMM’nin ilk dış temsilci gönderdiği ülke hangisidir?

Azerbaycan (Memduh Şevket Esendal)

 • TBMM’nin ilk büyükelçi gönderdiği ülke hangisidir?

Rusya (Ali Fuat Paşa)

 • Güney cephesinde direnişi örgütleyen isimler kimlerdir?

Maraş: Sütçü İmam – Rıdvan Hoca Antep: Şahin Bey – Kılıç AliUrfa: Yüzbaşı Ali SaipAdana: Yüzbaşı Ali Ratıp

 • Güney cephesi hangi savaştan sonra imzalanan hangi antlaşmayla kapanmıştır?

Sakarya Savaşı Ankara Antlaşması

 • Güney cephesinde İtalyanlar işgal ettiği yerlerden ne zaman çekilmişlerdir?

-II. İnönü zaferinden sonra çekilmeye başladılar. -Sakarya zaferinden sonra tamamen çekildiler

 • Batı cephesinde Yunanlılarla yapılan savaşlar sırasıyla hangileridir?

İnönü – II. İnönü – Eskişehir/Kütahya – Sakarya – Büyük Taarruz

 • İnönü zaferinin iç politik sonuçları nelerdir?

-TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferidir. -İsmet Bey, Generalliğe terfi etti.
-Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi (20 Ocak 1921). -İstiklal Marşı kabul edildi (12 Mart 1921)

 • İstiklal Marşı yarışmasını hangi bakanlık düzenlemiştir?

Maarif Vekaleti (Milli Eğitim B.) (Bakan: Hamdullah Suphi Bey)

 • İstiklal Marşının para ödülü hangi kuruma bağışlanmıştır?

Darül mesai

 • İstiklal Marşı ilk olarak hangi gazetede yayınlandı?

Açıksöz Hakimiyeti Milliye

 • İstiklal Marşının ilk bestesi kime aittir?

Ali Rifat Çağatay

 • İstiklal Marşının günümüz bestesi kime aittir?

Osman Zeki Üngör

 • İstiklal Marşı ilk kez hangi anayasada anayasal madde olarak yer almıştır?

1982 Anayasası

 • Londra Konferansında TBMM’yi temsil eden dışişleri bakanımız kimdir?

Bekir Sami Bey

 • 16 Mart 1921 Moskova Antlaşmasını TBMM adına kimler imzaladı?

Yusuf Kemal, Rıza Nur ve Ali Fuat Paşa imzaladı

 • TBMM’yi tanıyan ilk batılı devleti hangisidir?

Rusya

 • TBMM’yi tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir?

Rusya

 • Misak-ı Milliyi kabul eden ilk büyük devlet hangisidir?

Rusya

 • Misak-ı Milli den verilen ilk taviz hangi antlaşmadadır?

Moskova Antlaşması

 • Misak-ı Milli den verilen ilk taviz neresidir?

Batum

 • «Nereye götürülüyor bu ordu, nereye götürülüyor bu millet» söylemleriyle Meclis Başkanı Mustafa Kemal’in sert bir şekilde eleştirildiği savaş hangisidir?

Eskişehir – Kütahya Muharebeleri

 • Fevzi Çakmak Paşa hangi savaştan sonra Genelkurmay başkanlığına asaleten atanmıştır?

Eskişehir – Kütahya Muharebeleri

 • Hangi savaş esnasında Ankara’da I. Maarif Kongresi (15-21 Temmuz 1921) toplanmıştır?

Eskişehir Kütahya Muharebeleri

 • Başkomutanlık yetkisini ilk kez Mustafa Kemal hangi gelişmede kullanmıştır?

Tekalif-i Milliye Emirleri

 • Sakarya Savaşında en kritik çatışmaların yaşandığı tepenin adı nedir?

Duatepe

 • Mustafa Kemal Sakarya Savaşını hangi isimlerle anmıştır?

Melhame-i Kübra Subaylar Savaşı

 • Sakarya Zaferinin dış politik sonuçları nelerdir?

Kars Antlaşması (Kafkas devletleri) -Ankara Antlaşması (Fransa) -Ukrayna ile Dostluk Antlaşması -İtalyanlar Anadolu’yu boşalttı. -İngilizler ile Esir Takası Antlaşması -İtilaf Dev. barış teklifinde bulundu

 • Türkiye’de Gaziler günü olarak hangi gün kutlanmaktadır?

19 Eylül(TBMM’nin Mustafa Kemal’e gazi unvanı verdiği gündür)

 • Fransa’yla yapılan Ankara Antlaşmasın TBMM adına imzalayan dış işleri bakanı kimdir?

Yusuf Kemal Tengirşek

 • İtilaf bloğunun resmen dağılmasına neden olan antlaşma hangisidir?

1921 Ankara Antlaşması(Kendi aralarında mağluplarla ortak antlaşma yapma kararı almalarına rağmen Fransa bireysel takıldı)

 • Büyük Taarrruz’da bizzat başkomutandan aldığı emri yerine getiremeyerek Çiğiltepe’yi düşmandan temizleyemediği için intihar eden komutanımız kimdir?

Albay Reşat Bey

 • Dumlupınar Meydan Savaşının diğer adları nedir?

Başkomutanlık Meydan Savaşı30 Ağustos Meydan SavaşıRum Sındığı Savaşı (Mustafa Kemal bu adı verdi)

 • 9 Eylül’de İzmir’e giren süvarilerin komutanı kimdir?

Fahrettin ALTAY Paşa(Altay tankının adı buradan gelir)

 • Mudanya Konferansında Türkiye’yi kim temsil etti?

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa

 • Mudanya Ateşkesiyle savaş yapılmadan nereleri kurtarılmıştır?

Doğu Trakya İstanbul Boğazlar

 • Osmanlı devleti hukuken hangi antlaşmayla yok sayılmıştır?

Mudanya Ateşkesi

 • Mudanya Ateşkesinden sonra İstanbul ve Doğu Trakya’nın yönetimin TBMM adına devralan kimdir?

Refet Bele

 • Kurtuluş Savaşının iç finansal kaynakları nelerdir?

-Halktan toplanan yardımlar ve Tekalif-i Milliye gelirleri-Men-i Müskirat ve Men-i İsrafat gelirleri-Ağnam Vergisi artırılmasıyla sağlanan gelir-Duyun-u Umumiye, Reji İdaresi ve Osmanlı Bankası gelirlerine el konuldu

 • Kurtuluş Savaşının dış finansal kaynakları nelerdir?

-Hint Müslümanlarından Gelen Yardım-Sovyet Rusya, Fransa ve İtalya yardımı-Azerbaycan ve Orta Asya Türklerinin (Buhara Cumhuriyeti) ve Kıbrıs Türklerinin yardımları

 • Binbaşı rütbesine kadar yükselen ve daha çok Ege’de mücadele eden, rütbeli olarak mücadeleye katılan ilk kadın kahramanımız kimdir?

Binbaşı Ayşe

 • Türk Jan Dark’ı diye bilinen ve Babasıyla cephede mücadele eden kadın kahramanımız kimdir?

Küçük Nezahet

 • Lozan Konferansı’na sadece boğazlarla ilgili bölümüne katılan devletler hangileridir?

SSCB Bulgaristan

 • Lozan’da Türkiye’yi temsil eden delegeler kimlerdir?

İsmet İnönü (Dışişleri Bakanı – Baş delege) Hasan Saka (Delege)Rıza Nur (Delege)

 • Lozan’a İsmet İnönü’nün katılabilmesi için istifa eden dışişleri bakanı kimdir?

Yusuf Kemal Tengirşek

 • Mustafa Kemal Lozan heyetinden hangi iki konuda kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir?

Ermeni yurdu Kapitülasyonlar

 • Lozan Konferansında çözülemeyen tek konu nedir?

Musul sorunu/Irak sınırı

 • Yunanistan tazminat olarak Türkiye’ye nereleri bırakmıştır?

Karaağaç ve Bosnaköy

 • Lozan’da yapılan nüfus mübadelesi sözleşmesine göre hangi coğrafyalar mübadele dışında tutulmuştur?

Türkiye: İstanbul ve adalarYunanistan: Batı Trakya (İskeçe-Gümilcine-Dedeağaç)

 • Milli mücadelede döneminde boğazlarla ilgili bir maddenin yer aldığı belgeler nelerdir?

Wilson İlkeleriü Mondros Ateşkesi ü Sevr Antlaşması ü Misakı Milli

Moskova Ant, Kars Ant, Mudanya ateşkesi, Lozan Ant

 • Mustafa Kemal; “Türk Milleti’ne yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşüdür.” diye nitelediği antlaşma hangisidir?

Lozan Antlaşması

 • Lozan’da aleyhimize çözülen konular nelerdir?

Hatay Boğazlar Patrikhane Adalar

 • Lozan’dan sonra dış politika da yeniden gündeme gelen konular nelerdir?

Mübadeleü Patrikhaneü Borçlarü Yabancı Okullar

Hatayü Musul ü Boğazla

 • Lozan’dan sonra kesinlik kazanan sınırlarımız nerelerdir?

Irak: 1926 (Musul. Ankara Antlaşması) Suriye: 1939(Hatay’ın anavatana katılması)

 • Lozan Antlaşmasının süresi ne zaman dolacaktır?

Lozan antlaşması süresiz bir antlaşmadır. Sınır çizen antlaşmalarda süre olmaz.

Reklamlar

By Hasan Akbal

Şair, Yazar, Editör, Fotoğrafçı... Çorum İskilip doğumlu. Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunu. Yine aynı Üniversitenin Maliye Anabilim Dalında ve İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor. Şiir ve denemeleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bülteni, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsün Sesi Gazetesi, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi, Çorum Yayla Haber, Aşkın E Hali Dergisi, Gökyüzü Dergisi, Çorum Bidergi, Halk Edebiyatı Dergisi, www.kunyeonline.com, kunyeedebiyat.blogspot.com ve kendi bloğu olan (hasanakbalnet.blogspot.com) ile bir çok internet sitesinde yayımlandı. Künye Edebiyat E Dergi’yi kurdu. Genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibidir. İstanbul’da yaşayan yazar edebiyatla ilgili söyleşilere ve yazı çalışmalarına katılıyor.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: