İkin Abdülhamit sultanın padişahlığını eleştirenlerden karşı olan ilk başta doktor rıza nur Mehmet akif Ersoy Tevfik Fikret Peyami sefa gelmektedir  ve de devamlı övenlerin ilk başında rıza Tevfik bölükbaşı Süleyman nazif   zamanla  Mehmet akif Ersoy  ve diğerleri hatasını anladılar lakin Tevfik fikret ile peyami sefa vaz geçmediler  dış ülkelerin  başbakanları  bakanları  överken içimizdeki yaşattığımız hainler  sıltan Abdülhamit hanı öldürmeye çalıştılar  Osmanlı padişahların  hepsini ele alırsak tek düşünce vardı din toprak millet   padişahlar dış düşmanlarla uğraşırken gün be gün çoğalan  iç düşmanlarla uğraşıyorlardı   o zaman ki vatandaşların içinde de vardı anlamak istemeyen  şimdiler de var    lakin  Osmanlı devri bitince  topraklarımız küçülmeye gitti  şöyle bir düşünsek 600  yıl  hüküm süren dünyanın pek çoğunu toprağına katan bu  Osmanlı saltanatı   yine ayakta durmuştur    düşündüğümüz sadece Osmanlının haremi   ve  annelerinin yabancı olması  Osmanlının haremine bir baksak  harem fatih sultan Mehmet zamanında kuruldu  amaç neydi padişahlar   krallıkların kızlarıyla evlenirken  haremde eğitim   burada Müslümanlığı islam türk kültürünü sarayın  sosyal durumu gibi eğitimler verilirdi    acemilik  dönemini bitirenlere  cariye  terfi edilen cariyelere gedikli  padişahın hizmetine verilenlere haseki denilirdi    ve sultan ile evlenen hasekilere valide sultan denilirdi harem ağası iğdiş edilmiş erkekten seçililr sadece padişahtan emir alırdı haremin    gözetmeni diyebiliriz  haremin içinden sorumlu eğitim vs gibi konulardaki kişiye  haznedar usta denilirdi eğitim  saray yaşantısına eğitim verenlere kalfa denilirdi  ve bu kalfalar çoğunlukla şairlerdi mesela Tarabsaz Kalfa, Dilhayat Kalfa, Gülfer Kalfa, Dürringar Kalfa ve Menekşe Kalfa dır

 En büyük eksikliğimiz tarihimizi bilmemek veya yanlış ağızlardan dinlemek

 Şuan bir bakalım batıya senatörler seçildikten sonra  kürsüde  İncil’e el basarak yemin edilerek başlıyor  Osmanlıda görev alacak kişi önce dinini iyi öğrenmeli kuranı kerimi okumalı islam kurallarına göre söz verip  göreve başlıyorlardı  ilk önce dinini öğrenmek ve ondan çıkmamaktı  ya şimdi namusum şerefim üzerine ant içerim  bir bakalım ilk ant ne zaman yapılmıştır  1961 Anayasası’nda milletvekili yemini 77. maddede düzenlendi. “Andiçme” başlığını taşıyan bu maddede de kısa bir metinle yetinildi. Birlikte okuyalım:

MADDE 77 –
 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri görevlerine başlarken şöyle and içerler:
“Devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü koruyacağıma; Milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu için çalışacağıma namusum üzerine söz veririm.”

1982’de Anayasası’nın tartışılan metni

Özgürlüklere karşı ideolojisi, “tekçi” saplantısı, bir anayasada bulunması asla gerekmeyen ayrıntılarla bunaltan uzunluğu ve berbat Türkçesiyle cumhuriyet tarihinin en kötü anayasası olan 1982 Anayasası’nın bu özellikleri yemin metninde de gözlenir.
Yürürlükteki anayasamızın “Andiçme” başlığını taşıyan 81. Maddesi, milletvekili yeminini şöyle belirliyor:

MADDE 81
. – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler:
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” Cumhuriyet kurulduktan sonra bile  Osmanlı kültürü görülmektedir taki 1932 yılına kadar ve batının   yaşam şartları yaşantımıza sızmaya başlamıştır   batı bile dininin üzerine söz verirken niye bizim vekiller ant içiyor kuran üzerine söz verseler ya olmaz mı niye illaki batı hayranlığımız var ecdadımızı atalarımızı kötülemek var batı osmanlının idare sismemine hukuk sistemine sosyal faaliyet sistemine hayranken osmanlıda öğrenirken bizler batının yanlışlarını almaya çalışıyoruz tarihimize iyice bir göz gezdirelim osmanlı ve cumhuriyet tarihlerine ama dikkat olalım yanlış tarihi öğrenerek ve anlatarak gelecek nesilleri yanlış yol sevk etmeyelim

By Mahmut ÇİÇEKDAĞI

her insan değerlidir değersiz insan yoktur değerini bilmeyen kaybeden insan vardır

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: