Âteş-i kadehin dil-i nâçârı yakıpdur
Seyr-i seherin bak bu ser-efkârı yakıpdur

Sohbet-i adından gözü yaş kanlı benim yâr
Sirişk-i hun-âb dîde-i bîdârı yakıpdur

Dil âh edesin derd ü gam-ı hicrine yârin
Belki de şeh-i hûbu o ikrârı yakıpdur

Erbâb-ı temâşâda amaç tîğ-ı nazardır
Seyrân-ı bahârânda gülizârı yakıpdur

Kusûri nicedir elem-i kübrâya yanar
Bir aşk ki ‘O’ bülbül ü gül ü hârı yakıpdur

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: