Ruhlar geldi cem ettiler belâda
Buluşup da sır arayan dil derler
Yedi kat dizilmiş arş-ı âlâda
Her tepeye her yokuşa yol derler

Varlık denen dağ geçip gönül aştık
Pir bâ’desiyle dolup dolup taştık
Kırklar meclisinde Hakk’a karıştık
Bize Tanrı misafiri kul derler

Erenler ârifler ettiler himmet
Başka yollara eylemeyiz minnet
Bir muamma için geçirdik cinnet
Bulunmaz sırları bize bul derler

Sakiler sagar sunmaya başlıyor
Gelen giden ciğerini haşlıyor
Bizimle yanmayan bizi taşlıyor
İbrahim’i yakan kora gül derler

Âşık olan Yûnusleyin söz dere
Cümle Âdemoğlu bu sırra ere
Bir başka Yûnus’a yazıldı nazîre
Benim söze anca kîl ü kâl derler

Kusûrî kelâmını aşkla örsün
Dost Yûnus nazîremi ma’zûr görsün
Zâhidler hayır sözü şerre yorsun
Biz sağ deriz amma tutar sol derler

Reklamlar

Bir Cevap Yazın