Loading

27 Ekim 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32352

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MENKUL KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2023/29)

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “varlık ve yükümlülükler” ibaresi “kalemler” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4- Aynı Tebliğin geçici 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “29/12/2023 tarihini” ibaresi “29/12/2023 ve 29/9/2023 tarihlerini” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) a) 29/12/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi çerçevesinde Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan ilgili hesaplama döneminde vadesi gelenlerin vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına geçiş oranının yüzde 50,00’ın,

b) 29/9/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere Merkez Bankasınca yayımlanan Tebliğler kapsamında kur/fiyat koruma desteği sağlanan gerçek kişilere ait hesaplardan ilgili hesaplama döneminde vadesi gelenlerin vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına geçiş oranının yüzde 10,00’ın

altında kalması halinde eksik kalan tutar kadar menkul kıymet bloke olarak tesis edilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “29/12/2023” ibareleri “29/9/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin geçici 15 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yer alan “29/12/2023” ibareleri “29/9/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Menkul kıymet tesisine tabi varlıklara ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile yürürlükten kaldırılan menkul kıymet tesisine tabi varlıklar için 29/9/2023 hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan menkul kıymetlerin tesisi 27/10/2023 ile 23/11/2023 tarihleri arasında yapılır.”

MADDE 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: