Loading

Türkçe’de kip ekleri, fiil köklerine eklenerek zaman, kip, kişi ve çoğul durumu belirlemek için kullanılır. Başlıca kip ekleri şunlardır:

 1. Şimdiki Zaman (Geniş Zaman): -yor, -ır, -er ekleri
  Örnek: Geliyorum, okurum.
 2. Gelecek Zaman: -acak, -ecek ekleri
  Örnek: Gideceğim, yapacaksın.
 3. Geniş Zaman (Hikayede Geçmiş Zaman): -miş, -muş ekleri
  Örnek: Gitmişler, okumuşuz.
 4. Şart Kipi: -sa, -se ekleri
  Örnek: Giderse, söylerse.
 5. Dilek Kipi: -e, -a ekleri
  Örnek: Gitse, söylese.
 6. Şimdiki Zamanın Olumsuzu: -maz, -mez ekleri
  Örnek: Gelmeyeceğim, okumazsın.
 7. Emir Kipi: -, -sın, -siniz ekleri
  Örnek: Gel, oku, yazın.

Bu ekler, Türkçe fiillerin çeşitli zaman, kip ve kişilere göre nasıl kullanıldığını belirlemeye yardımcı olur.

Reklamlar

By 1.AIC

Bir Cevap Yazın

%d