Tarih: 13.01.2023

THE MOST BEAUTIFUL NAMES BELONG TO ALLAH


Dear Muslims,
In the Surah al-Ikhlas I recited at the beginning of the khutbah, our Lord Almighty (swt) describes Himself as follows: “Say, o Prophet, ‘He is Allah—One and Indivisible. Allah—the Sustainer needed by all. He has never had offspring. Nor was He born. And there is none comparable to Him.”
Dear Believers!
Allah the Almighty is the Lord of the worlds. To Him (swt) alone belongs the kingdom of the heavens and the earth. He (swt) is the Creator, the Sustainer, and the Ruler.
Allah (swt) is the Eternal, Everlasting, and the One whose existence is without a beginning. He (swt) is al-Baqi, the Everlasting, the One to whose existence there is no end. Allah (swt) is al-Sami’ and al-Basir, the One who sees and hears all things.
Allah (swt) is al-Ghafur, the All-Forgiving, who forgives a lot. He (swt) is al-Wadud, the Loving One, who has bountless love. He (swt) is al-Razzaq, the Sustainer, who provides countless nice and clean blessings for His servants. He (swt) is al-Hafiz, the Guarding One, who protects those who seek refuge in His mercy. He (swt) is al-Tawwab, the Ever-Acceptor of Repentance, who accepts His servants’ repentance. He (swt) is al-‘Afuww, the Supreme Pardoner, who forgives those who ask for His forgiveness. As for those who persist in rebellion and sin, His (swt) punishment is severe.
Dear Muslims!
Allah (swt) is al-Qadir, the One who has endless power and might. Allah (swt) is al-Muhyi and al-Mumit, who has created life and death to test which of us will do better deeds in this short world of trials. He (swt) will resurrect us all after we die, and will hold us to account for what we have done, and will give to everyone in full exactly what they deserve.
Dear Believers!
When we look through the lens of wisdom, we see the reflections of the names and attributes of Allah the Almighty, the Creator of the universe, everywhere. We order our lives inspired by the beautiful names of our Lord (swt). We get inspired by His (swt) matchless creations and glorify Him by uttering, سُبْحَانَ اللّٰهِ (Subhan Allah). By saying, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (Alhamdulillah), we thank for His offerings and blessings. With the chant of اَللّٰهُ اَكْبَرُ (Allahu Akbar), we acknowledge His Glory and Majesty. We show our helplessness by saying لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ (La hawla wa la quwwata illa billah), “There is no power except with Allah.” We rely on Him (swt) in all circumstances and conditions by saying, الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ (Hasbunallahu wa ni’mal wakil), meaning “Allah alone is sufficient as an aid for us. He is the best Protector.” In accordance with our Lord Almighty’s (swt) verse, فَاذْكُرُون۪ٓي اَذْكُرْكُمْ “Remember Me; I will remember you.” , we start everything we do in the name of Allah (swt). When we have a wish in our hearts, we say “Insha Allah!” and declare that nothing will happen without Allah’s (swt) will. We express our congratulations and appreciation with “Masha Allah!” and “Barak Allah!” When we set out on a journey or say goodbye to our loved ones, we say “Fi Amanillah.”
Dear Muslims!
Let us know our Lord (swt) as He has made Himself known to us. Let us be true to our promise to Him (swt) until our last breath. Let us bless our lives with worship, righteous deeds and good morals, which are indicators of our submission to Allah (swt). May our path be tawhid and wahdat, and our direction be to gain the pleasure of our Lord (swt).
Dear Brothers and Sisters!
As I conclude this Friday’s khutbah, I would like to remind you of an important point. As you know, “The Holy Qur’an, the Life of our Prophet, and Basic Religious Knowledge” courses are taught as elective courses in our schools. For the 2023-2024 school year, course selections in our schools have started. Let us show the necessary sensitivity for our children to select these courses. Let us not forget that it is our most precious responsibility to ensure that our children learn about our Lord (swt), our Prophet (saw), our book, the Qur’an, in short, our great religion, Islam.

Tarih: 13.01.2023

EN GÜZEL İSİMLER ALLAH’A AİTTİR


Muhterem Müslümanlar!
Hutbemin başında okuduğum İhlâs suresinde Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtmaktadır: “De ki, Allah tektir. Allah Samed’dir; hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. O’nun hiçbir dengi yoktur.”
Aziz Müminler!
Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Göklerin ve yerin mülkü O’na aittir. Yaratan O’dur, yaşatan O’dur, yöneten O’dur.
Allah, Kadîm’dir, ezelîdir, varlığının başlangıcı yoktur. O, Bâkî’dir, ebedîdir, varlığının sonu da yoktur. Allah, Semî’dir, Basîr’dir; her şeyi hakkıyla işiten ve görendir.
Allah Gafûr’dur; mağfireti boldur. Vedûd’dur; sevgisi çoktur. Rezzâk’tır; kullarına nice temiz ve güzel nimetler bahşedendir. Hafîz’dir, merhametine sığınanları koruyandır. Tevvâb’dır; tövbeleri kabul edendir. Afüv’dür; bağışlanma dileyenleri affedendir. İsyan ve günahta ısrar edenlere karşı ise azabı çetindir.
Kıymetli Müslümanlar!
Allah, Kâdir’dir; sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Allah, Muhyî ve Mümît’tir; şu kısacık imtihan dünyasında hangimizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Öldükten sonra hepimizi diriltecek, yapıp ettiklerimizden hesaba çekecek, herkese hak ettiğinin karşılığını eksiksiz verecektir.
Değerli Müminler!
Hikmet nazarıyla baktığımızda kâinatın yaratıcısı olan Cenâb-ı Hakkın isim ve sıfatlarının yansımalarını her yerde görürüz. Rabbimizin güzel isimlerinden ilham alarak hayatımızı tanzim ederiz. O’nun eşsiz eserlerinden ibret alır, سُبْحَانَ اللّٰهِ diyerek Rabbimizi tesbih ederiz. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ zikriyle O’nun ikram, ihsan ve nimetlerine hamdederiz. اَللّٰهُ اَكْبَرُ diyerek O’nun yücelik ve azametini ikrar ederiz. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ “Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.” cümlesiyle acziyetimizi dile getiririz. الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.” sözüyle her hal ve şartta O’na tevekkül ederiz. Yüce Rabbimizin فَاذْكُرُون۪ٓي اَذْكُرْكُمْ “Siz beni anın ki ben de sizi anayım.” ayeti gereğince her işimize Allah’ın adıyla başlarız. Gönlümüzden bir niyet geçtiğinde “İnşallah!” der, Allah’ın dilemesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini beyan ederiz. Tebrik ve takdirlerimizi “Mâşallah! Bârekallah!” diyerek ifade ederiz. Yola çıkarken, yolcu ederken sevdiklerimizle “Allah’a ısmarladık” diyerek vedalaşırız.
Aziz Müslümanlar!
Yüce Rabbimizi kendisini bize tanıttığı gibi tanıyalım. Son nefesimize kadar O’na verdiğimiz söze sadık kalalım. Allah’a teslimiyetimizin göstergesi olan ibadet, salih amel ve güzel ahlakımızla ömrümüzü bereketlendirelim. Yolumuz tevhid ve vahdet, istikametimiz Rabbimizin rızasını kazanmak olsun.
Kıymetli Kardeşlerim!
Hutbemi bitirirken önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere “Kur’ân-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler” dersleri okullarımızda seçmeli olarak okutulmaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için okullarımızdaki ders seçimleri başlamıştır. Yavrularımızın bu dersleri seçmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. Ciğerparelerimizin, Rabbimizi, Peygamberimizi, kitabımızı, hâsılı yüce dinimiz İslam’ı öğrenmelerinin en kıymetli sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: