32 farz

Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi lazımdır. 32 farz şunlardır:

İmanın şartı: Altı (6)
İslamın şartı: Beş (5)
Namazın farzı: Oniki (12)
Abdestin farzı: Dört (4)
Guslün farzı: Üç (3)
Teyemmümün farzı: İki (2)
Teyemmümün farzına üç diyenler de vardır. Bu zaman, hepsi 33 farz olur.

İmanın şartları (6)

1- Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak.
2- Meleklerine inanmak.
3- Allahü teâlânın indirdiği Kitaplarına inanmak.
4- Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak.
5- Ahiret gününe inanmak.
6- Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

İslamın şartları (5)

7- Kelime-i şehadet getirmek.
8- Her gün beş kere vakti gelince namaz kılmak.
9- Malın zekatını vermek.
10- Ramazan ayında her gün oruç tutmak.
11- Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir.

Namazın farzları (12)

A- Dışındaki farzları altıdır. Bunlara şartları da denir.

12-
 Hadesten taharet.
13- Necasetten taharet.
14- Setr-i avret.
15- İstikbal-i Kıble.
16- Vakit.
17- Niyet.

B- İçindeki farzları da altıdır. Bunlara rükün denir.

18- İftitah veya Tahrime tekbiri.
19- Kıyam.
20- Kıraat.
21- Rüku.
22- Secde.
23- Ka’de-i ahire.

Bazı âlimler, iftitah tekbirinin, namazın dışında olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre, namazın şartları 7, rükünleri ise 5 olmaktadır.

Abdestin farzları (4)

24- Abdest alırken yüzü yıkamak.
25- Elleri dirsekleri ile birlikte yıkamak.
26- Başın dörtte birini mesh etmek.
27- Ayakları topukları ile birlikte yıkamak.

Guslün farzları (3)

28- Ağzı yıkamak.
29- Burnu yıkamak.
30- Bütün bedeni yıkamak.

Teyemmümün farzları (2)

31- Niyet etmek.
32- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek.
Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.
Teyemmümün farzı üçtür diyenlere göre, bu son ikisi, iki ayrı farz olarak söylenir.

54 farz

İslam âlimleri, her müslümanın öğrenmesi, inanması ve tâbi olması lazım olan farzlardan elli dört adedini seçmişlerdir. 54 farz şunlardır:

1-
 Allahü teâlâyı bir bilip, Onu hiç unutmamak. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmaya çalışmak.]

2-
 Helalinden yiyip içmek.

3-
 Abdest almak.

4-
 Her gün vakti gelince, Beş vakit namaz kılmak.

5-
 Hayzdan, nifastan ve cünüplükten gusletmek.

6-
 Kişinin rızkına, Allahü teâlânın kefil olduğuna inanmak.

7-
 Helalinden temiz elbise giymek.

8-
 Hakka tevekkül ederek çalışmak.

9-
 Kanaat etmek.

10-
 Nimetleri için, Allahü teâlâya şükretmek [nimetlerini emrolunan yerlerde kullanmak].

11-
 Kaza ve kadere razı olmak.

12-
 Belalara sabretmek [isyan etmemek].

13-
 Günahlardan tevbe etmek.

14-
 İhlasla ibadet etmek.

15-
 İslam düşmanlarını düşman bilmek.

16-
 Kur’an-ı kerimi dört delilden biri bilmek.

17-
 Ölüme hazırlanmak yani farzları yapıp haramlardan kaçarak imanla ölmeye çalışmak.

18-
 Allahü teâlânın sevdiğini sevip, sevmediğini sevmemek ve bundan kaçmak. [Buna Hubb-i fillah ve buğd-i fillah denir.]

19-
 Ana babaya iyilik etmek.

20-
 Gücü yetenlerin, imkanı nispetinde dinin emirlerini yaymaya çalışması.

21-
 Mahrem olan salih akrabayı ziyaret etmek.

22-
 Emanete hıyanet etmemek.

23-
 Daima, Allah’tan korkarak, haramlardan sakınmak.

24-
 Allah’a ve Resulüne itaat etmek. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmak]

25-
 Günahtan kaçıp, ibadet ile meşgul olmak.

26-
 Hükümdara karşı gelmemek.

27-
 Âleme ibretle bakmak.

28-
 Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek.

29-
 Dilini haram, fuhuş olan sözlerden korumak.

30-
 Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek

31-
 Hiç kimseyi alay etmemek.

32-
 Harama bakmamak.

33-
 Hep sözüne sadık olmak.

34-
 Kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak.

35-
 Farzları ve haramları öğrenmek.

36-
 Tartı, ölçü aletlerini, doğru olarak kullanmak.

37-
 Allahü teâlânın azabından emin olmayıp daima korkmak.

38-
 Allahü teâlânın rahmetinden, ümidini kesmemek.

39-
 Müslüman fakirlerine zekat vermek ve yardım etmek.

40-
 Nefsin haram olan isteklerine uymamak.

41-
 Aç olanı Allah rızası için doyurmak.

42-
 Yetecek kadar rızık [yiyecek, giyecek ve ev] için çalışmak.

43-
 Malının zekatını, ürünlerinin uşrunu vermek.

44-
 Âdetli ve lohusa halinde bulunan hanımı ile ilişkide bulunmamak.

45-
 Kalbini günahlardan temizlemek.

46-
 Kibirli olmaktan sakınmak.

47-
 Yetim çocuğun malını korumak.

48-
 Genç oğlanlara, şehvete sebep olacak durum ve hareketlerden uzak durmak

49-
 Günlük vakit namazlarını kazaya bırakmamak.

50-
 Şirk koşmamak.

51-
 Zinadan kaçınmak.

52-
 Alkollü içki içmemek.

53-
 Boş yere yemin etmemek.

54-
 Haksız yere, zulümle yani gayrimeşru olarak başkasının malını almamak. Kul hakkından korkmak. [En önemli kul hakkı ve azabı en çok olan, akrabasına ve emri altında olanlara emr-i maruf yapmamak, bunlara din bilgisi öğretmemektir. Bid’at sahibinin, Ehl-i sünnet itikadını değiştirmesi, dini, imanı bozması da böyledir.]

Üstte yazılanları her Müslüman bilmeli ve de yapmalı ve de biliyoruz lakin  öyle bir hale geldik ki sadece kendimize Müslüman olmaya başladık  her Müslüman birbirinden sorumlu olduğunu unuttuk    İslam’ın emirlerini  kendimize göre ayarlıyoruz  ahlakı boş verdik ahlak  insanın kendisi dahil varlıklara insanlara ilişkilerin nasıl davranması gerektiğini gösteren değer yapıların bütünüdür ama ahlak yapısını öyle bir hale  getirdik ki   sadece ailemiz içinde veya sadece kendimize yapılmasını için kullanıyoruz

Ahlak yapısından  bazı  kuralları çıkarıp batının  uydurduğu  yalanları kattık      ahlak kurallarını uymanın kişiyi küçük düşürüyor diye benimsedik    bahanede hazır toplum değişti  aslında bu söz bir yalan  yaşantımızdan  bazı kuralları çıkardık  iyilik yapma  komşuyu gözetleme  yardımlaşma destek olma gibi  peki nasıl bir Müslüman olmalıyız ve de nasıl bir Müslüman olarak yaşıyoruz bu soruları kendimize sormamız gerekir   bunu kendi içimizde tartışmamız gerekirken boş  bir şekilde hayatımızı bitiriyoruz

Şimdi bakalım bir kere daha

 NASIL BİR MÜSLÜMAN OLMALIYIZ 

Önce Allah’ın emrine uymalıyız itaat etmeliyiz farzlarını müstehalarını vaciplerini vs yaşantımıza katmalıyız peygamber efendimizin sünnetini emirlerine hadislerine uymalıyız  erdemli bir insan olmalıyız  en sade insani davranışları içsel olarak benimsemeli  ve de samimi bir şekilde uymalıyız  yaratışının onuruna gerek simine uygun bir hayat yaşamalıyız  sevgiyi  saygıyı öğrenmeliyiz öğretmeliyiz  kaynaşmanın paylaşmanın güzelliklerini etrafa yaymalıyız   kuranı kerimin okumalıyız okurken  anlamını bilmeli  hayatımıza katmalıyız  kısaca kendimizi İslam kurallına göre ayarlamalıyız

Şimdi gelelim yaşantımızdaki soruya bir soralım kendimize

NASL BİR MÜSLÜMAN OLARAK YAŞIYORUZ 

 Müslüman mısınız deyince elhamdülillah diyoruz yetiyor biliyoruz ve sorulan sorulara ben o tarafa bakmıyorum kalbim temiz yeter     ibadetini yapıyor musun deyince çalışmakta bir ibadet diyoruz   yardımlaşma iyilikler   sorunca  toplum değişti     kuranı kerimi okuyor musun  uyuyor musun  deyince insanlık uzaya gidiyor o kaç bin yıl önce yazılmış diyoruz  ve ya ibadetini yapanlar   vaaz veriyor lakin kendi yaşantımıza uygulamıyoruz

Namaz vakti gelince işlerin yoğun daha çok zamanım var  diye boş veriyoruz  bir kişi yardım isteyince sadece ben mi varım enayi deyip tersliyoruz  zekata fitreye gelince oooh ne güzel onlar otursun benim paramla hayat sürsün diye vermiyoruz    basında bir Hristiyan görünce onlar bizden daha Müslüman diyoruz  veya bir kişi İslam’a geçince İslam dini ne güzel kolaylaştırıcı din diyoruz bu sözle avunuyoruz  içki haram deyince üzümden yapılıyor üzümde mi yemeyelim diyoruz kumar oynamayın  ailenizi düşünün deyince biz  zevk için zaman geçirmek için oynuyoruz diyoruz  selam  vermeyi hayatımızdan komple kaldırdık  hadisleri yalanlar olduk  kuranı tartışır olduk   ezan okunurken sadece  düzgün oturma ile yetiniyoruz    birbirimize karşı hoşgörü yok birine iyilik  artık insanlık iyilikten anlamıyor    çocuklarımız  arkadaş edinirken aman uzak dur onlar bizim gibi değiller diyoruz   ama kendimizin yanlışı görmek yerine karşıdakine atıyoruz hata yanlışlarımızı   bunların en  büyük nedeni İslam’ı anla yamamızdan kaynaklanıyor  güven duygusunu  hayatımızdan çıkarmaktan kaynaklanıyor  

 Ve de islamla yaşayanı  toplumdan uzaklaştırmadan   gerici gözü ile bakmaktan    özgürlüğü  rahat yaşamak diye benimsemekten   kadınlarımızın açılması    erkeklerin kadınlar gibi giyinmesi davranması   kadın erkek eşittir sözüyle yaşamaktan NOT  ( kadın erkek eşittir + ve de eşit değildir yaşantımızın islam’ın emirlerine göre değişir )  Hayatımızı öyle bir şekilde batıya empoze ettik ki doğruyu yanlışı helal haramı karıştırdık

 Gündemi oyalayan konularla yetiniyoruz kadın şiddetine hayır kurbanda hayvan katliamına hayır herkes istediği gibi yaşasın ve de sosyal deneyler diye adlandırılan rezaletlerle  islama uyarsanız kadına şiddet olmaz   kadına şiddet uygulan kişi kadını insan gözü ile bakmadığı için  ayrıca sadece  cinsel amaçlı olarak baktığı için  şiddet uyguluyordur  herkez isteğigi gibi yaşarsa  toplumda anarji  olur  özgürlük kavramın bile içinde sınırları vardır bunu bilmiyoruz veya bilmezlikten geliyoruz  sosyal deney adı altında toplumun nabzını ölçenler aslında  kişişleri rencide ettiklerinin farkında değiller islam dini ne diyor birbirinizin hatasını yanlışını kapatın  duyurmayınız   sözde Müslümanım diyoruz  bir kadın görünce abla bacı ana diyoruz aklımızdan olmadık fantaziler geçiriyoruz    peygamber efendimiz özürlü insanların hayatını kolaylaştırın demiştir ama biz özürlü kardeşlerimizin ne sağlık insanların hayatını zorlaştırıyoruz  batıda yapılan her şeyi yaşantımıza getiriyoruz batı yaptıysa doğru düşüncesi var  özürlülerin  insancıl yaşama yerine kısıtlama yapıyoruz   onlar özürlü diye avunuyoruz   unutmayalım ki ÖZÜRLÜ İNSAN KALBİ İLE BEYNİARASINDA KOPUKLUK OLAN İNSAN ÖZÜRLÜDÜR uzuvları eksik olan insan aslında ders niteliğindedir  çocuklarımıza islamı öğretmek yerine laikliği   özgürlüğü rahatlığı emretmeyi  öğretiyoruz toplumun benimsediği yanlış yaşam şartlarını aşılıyoruz    ve de şahsım adına  diyebileceğim   hocaların   gençlere  islam’ı ılımlı anlatması  yanlış bilgiler vermesi toplumu olmadık yere götürüyor   gençlerimize bakıyorum  vücutlarında bol bol dövme var  anne baba evlatlarıyla arkadaş gibi davranıyor   sokaklar kız erkek rahat davranıyor  ilk okul da sigaraya içkiye başlatılıyor  benim en çok sevmediğim bir erkeğin   balkonda daracık bir şortla oturması   üstsüz bilede  bu sadece erkek için değil kızlarımız içinde    batının kötü alışkanlıklarını yaşantımıza  yerleştirdik  ilk islam’ı yitirdiğimiz    batının  kötü yaşantısını hayatımıza kattığımız yıl 1932  internatıonal pageant of pulchritude dünya güzellik yarışması keriman halis ece’nin kazandığı  jüri başkanı kürsüye çıkıp 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyet kurması bitmiştir  biz kazandık bu kızı   karşımızda soymakla dedi ve ekledi  VİVE LA MİSS TURqUİE  diyerek biz kendimizi kaybettik   ve şimdilerde  öyle bir hale geldik ki  kendimizi bulamıyoruz  işte şuan ki Müslüman oluşumuz

Kendimize çeki düzen vermeliyiz  toplanmalıyız Müslüman gibi yaşamalıyız

Özgürlüğün anlamını islam a göre bilmeliyiz

İSLAM’I KENDİMİZE GÖRE AYARLAMAMALIYIZ KENDİMİZİ İSLAM’A GÖRE AYARLAMALIYIZ

By Mahmut ÇİÇEKDAĞI

her insan değerlidir değersiz insan yoktur değerini bilmeyen kaybeden insan vardır

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: