Hal bilirsen semtimizde nâr-ı dilden çok ne var?
Bî-nihâyettir demezsen sana kuldan çok ne var?Sûre-i velleyl okuyup gezeriz Mecnûn gibi
Râh-ı aşkta gâhi sahrâ gâhi çölden çok ne var?

Sen savaş kalbinde bir hoş-gû inip gelsin deyu
Yoksa kim ashâb-ı kâl’çün kıyl ü kâlden çok ne var?

Zehr-i hecre benzeyiptir lezzet-i aşk-ı sevâd
Merd olan âna alışsın yoksa baldan çok ne var?

Reh-i aşkta hürriyet budur ki terk-i akl ola
Yoksa aşkı bilmeyen gâfile yoldan çok ne var?

Kaysa kıyâs etmemiz müdam ki aklı yoğ idi
Aklı yoğ etmek kolaydır bak ki mülden çok ne var?

Hıfz-ı sadr olsun gülü koklayacaksan sen eğer
Bûy-i yâr nedür bilirsen gonce gülden çok ne var?

Bu cihânda uşşak erkânı meârif varlığı
Büz-i Ahfeş benzeri insân-ı gilden çok ne var?

Kim mümâsil misin esfele safilîn olmağa
Ahsenü’l takvîm olacaksan delilden çok ne var?

Gerçi bilmezsin Kusûrî sohbet-i nâdânı sen
Amma kûyda jajha v ü besgûy-i dilden çok ne var

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: