Masumane tatlı bakış­ında boğuldum,

Çekingen, ürkek gülü­şünde can buldum,

Zamansız yersiz gidi­şinde toz oldum,

Farkedemedim ince gö­nlünü, affet,

Sen ki, çirkin dünya­mın güzel yüzü,

Sen ki, puslu doğamın mat beyaz izi,

Sen ki, karanlık boş­luğumun parlayan yıl­dızı,

Nasıl göremedim kalb­indeki ateşi, affet,

Aylar oldu, göremedim nur cemalini,

Demler bağladı, alam­adım pür nefesini,

Sağır oldu, duyamadım tiz sesini,

Bilemedim kıymetini lisanı özünün, affet,

Hayat var,  yaşanaca­k,  bana ömür yok,

Hava var, solunacak, bana nefes yok,

Aşk var, uçacak, bana sen yok,

Silemedim pişmanlığın izini, affet,

Uğrunda damlattığım gözyaşım, zemzemdir bana,

Yolunda akıttığım ka­nım, serumdur bana,

İlhamınla kazıttığım etim, nasırdır bana,

Sevemedim seni senin kadar, affet.

EMİN ŞAHİN

Reklamlar

Bir Cevap Yazın