Nazardan nasıl korunabilirim? Nazardan nasıl korunulur? Nazar duası var mıdır? Nazar duası ve nazara karşı okunacak dualar… Nazar boncuğu “Nazara” karşı korur mu?

Bugün ki yazımızda halk arasında sıkça gündeme gelen “NAZAR” ile ilgili bilmediğimiz ya da eksik bildiğimiz konular üzerinde yoğunlaşıp yanlış bilinenleri düzeltme adına olacak. Rabbim bizleri yanlışı görüp te düzeltenlerden eylesin.

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (1) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber, “Göz değmesi (nazar) haktır.” (2) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için, “Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.” (3) demiştir.

NAZARDAN KORUNMANIN 3 YOLU

Peygamberimizin “Nazar haktır” ifadesiyle dikkat çektiği ve halk arasında göz değmesi olarak da bilinen nazardan nasıl korunabiliriz? İşte cevabı…

Nazarın gerçek olduğunu ve insanın kaderiyle yakından alâkasının bulunduğunu ifade eden Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Nazar haktır, kader ile yarışan bir şey olsaydı, nazar değme işi yarışıp onu geçerdi” (Müslim, Selâm: 42; İbni Mâce, Tıb: 3)

Göz değmesi (nazar) illetine yakalanmadan önce korunmak için şu tedbirler alınmalıdır:

1- NAZARDAN KORUYUCU DUA VE ZİKİRLER

Sabah ve akşam koruyucu dua ve zikirlere devam edilmelidir. Zikir’ten kastımız tesbihat yapmak veya tesbih çekmek olarak anlaşımamalıdır. Zikirden kastımız, Kur’an ile haşrolup onun buyruklarını anlamaya yönelmeliyiz. Onları okuyan ve anlayan kimseyi Allah (c.c.) nazardan muhafaza buyurur. Okunacak sure ve dualar çoktur. Bazıları şunlardır: Fatiha Suresi, Ayete’l-Kürsî, Felâk Suresi, Nas Suresi, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in okuduğu muhtelif dualar.

Nazara karşı şu duaları da okumakta fayda vardır:

“Yarattığı şeylerin şerrinden Allah (c.c.)’ in tam olan kelimelerine sığınırım.” (4)

“Bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan, kem gözlerden Allah (c.c.)’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Hiçbir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah (c. c.) ‘ın yaratıp vücuda getirdiği bütün şerlerin şerrinden, gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden, yerde bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, iyilik için kapı çalan hariç, gece ve gündüz her kapı çalanın şerrinden Allah (c. c.) ‘ın tam olan kelimelerine sığınırım; Ey Rahman (olan Allah’ım)” (5)

Yine şu ayeti de okunmayı unutmamalıyız: “Doğrusu inkâr edenler, Kur’an’ı duydukları vakit (sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi! Hâlâ da (senin için) mutlaka o, delidir! Diyorlar. Halbuki Kur’an, bütün âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir.” (6)

2- GÜZELLİĞİ TEŞHİR ETMEME

Nazar değmesinden korunma yollarından biri de kişinin, korktuğu ve şüphelendiği kişilerin yanında güzelliklerini teşhir etmemesidir. Hafız el-Bağavî “Şerhü’s-Sünne” eserinde anlattığına göre, Hz. Osman b. Affan (r.a.) çok güzel bir çocuk görmüştü. Bunun üzerine, onu nazardan korumak için çocuğun velisine şöyle dedi: “Bu çocuğun çenesine siyah boya sürerek onun güzelliğini kamufle ediniz.”

3- “ALLAH MÜBAREK ETSİN”

Göz değmesinden korunma yollarından biri de bir kimsenin görüp beğendiği bir şey hakkında, bereketle dua etmesidir. Hadis-i şerifte buyrulur. Bir kimse, kendi gözünün başkasına zarar vermesinden korkarsa, ona baktığı zaman şöyle demelidir: “Allah (c.c.) onu sana mübarek etsin.” (7)

“NAZAR BONCUĞU” NAZARA KARŞI KORUMAZ

Toplumda belirli bir kesim tarafından kabul edilen yaygın bir görüş olan nazar değmesine karşı nazar boncuğu, kurşun döktürme adeti ve Musular Köyünde bebek yıkanması v.s. gibi hurafelerin Kerim Kitabımızda ve Hazreti Peygamber Efendimizin yaşantısında yeri yoktur. Sizlerden ricamız gelin bu yanlışa bir son verme adına ilk olarak kendimizden başlayalım. Ailemizin, arkadaşlarımızın ve toplumda bu konuyu yanlış anlayan veya bilen halkımızın yanlışlarını güzel bir üslupla düzeltelim. Bilelim ki nazar boncuğu benzeri batıl uygulamalar bizi nazardan korumayacağı gibi dertlerimizin çözümüne katkı da sağlamayacaktır.

Rabbim dini İslamı tam manasıyla anlayıp hayatına uygulayan ve uygulanmasına vesile olanlardan eylesin. Rabbim doğruyu yanlışı ayırt edebilen ve insanların yanlışlarının düzelmesine vesile olan kullarından eylesin. Amin.

Selam ve dua ile…

Kaynaklar ; 1-) (Kalem, 68/51-52) – 2-) (Buhârî, Tıb, 36) – 3-) (Buhârî, Tıb, 35) – 4-) Ebu Davûd, Tıp, 19; Dârimî, İsti’zan, 48; Muvatta, İsti’zan, 34; Ahmed b. Hanbel, 4/430) – 5-) (Buharî, Kitabü’l-Enbiya, 10; Müslim, Kitabu’z-Zikr, 54, 55) – 6-) (Kalem, 68/51,52) – 7-) (Benzer ifade ile Bkz. Ebu Davud. Nikâh, 36; Tirmizî, Nikâh, 7; İbn-i Mâce, Ezan, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/281.)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın