Loading

2 Mart 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32120

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden: İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen, not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen lisans ve ön lisans öğrencisinin ders yükü, GANO’sunun en az 1.80 olması koşulu, danışmanın onayı ile en fazla 12 AKTS artırılabilir. GANO’su 2.00 ve üzeri olan öğrencinin ders yükü ise danışmanın onayı ile en fazla 15 AKTS artırılabilir. 

(3) GANO’su 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencisi ile GANO’su 2.50 ve üzeri olan ön lisans öğrencisi; alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışmanın onayı ile bir üst sınıftan 9 AKTS’yi aşmayacak şekilde ders alabilir. Öğrencinin üstten alacağı derslerle birlikte bir dönemde alabileceği en fazla AKTS 45’dir.” 

“(6) Normal öğretim süresini bitirdikten sonra öğrenci her yarıyıl için, danışman onayıyla en fazla 45 AKTS’ye kadar ders alabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için doğal afet ve benzeri olağanüstü haller dışında güz ve bahar yarıyıllarında vize sınavının başlayacağı haftaya kadar izin başvurusunu yapmış ve ilgili yönetim kurulu kararı ile izin talebinin kabul edilmiş olması gerekir. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenci, kayıt dondurulan yarıyıl/yıla ait öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretinin tamamını ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Ödenen öğrenim ücreti bir sonraki yarıyıl/yıl ödeyeceği öğrenim ücretinden mahsup edilir.”

“(2) Uluslararası öğrenciler, ilgili dönem içinde ara sınava kadar kaydını yaptırmış ve ara sınava girmiş olmaları halinde eğitime devam edebilir. Ancak ara sınavdan sonra kayıt olan uluslararası öğrencilerin, ilgili akademik birim yönetim kurulunun da uygun görmesi halinde kaydı dondurulur ve eğitimine bir sonraki dönem devam edebilir. Bu şekilde kayıt donduran öğrenciden kayıt dondurduğu dönem için ücret talep edilmez. Herhangi bir ödeme yapmış ise bir sonraki yarıyıl/yıl ödeyeceği öğrenim ücretinden mahsup edilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: