30 Kasım 2022 VERGİ TAKVİMİ

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi Ekim 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına...

Daha Fazla Oku

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı: 7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 7421 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak içın tıklayınız. Yayın Tarihi: 28/11/2022 – 12:26

Daha Fazla Oku

Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

29 Kasım 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 32028 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/36)   Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Rusya Federasyonu menşeli “Diğerleri” eşya […]

Daha Fazla Oku

Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/30)

29 Kasım 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 32028 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/30)   MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında […]

Daha Fazla Oku

Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/29)

29 Kasım 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 32028 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/29)   MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında […]

Daha Fazla Oku
Please wait...
%d blogcu bunu beğendi: