Etiket: Tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK
ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/24)

7 Eylül 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31946 TEBLİĞ Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA…