Etiket: RAMAZAN YANAR

EMEK İST

Unutmak da emek ister Sevmek de… Ve beklemek de emek ister Gitmek de… Bildiğin ne varsa yakıp dönmen de… Yaşanılan ne varsa gömmen de Emek ister… Bildiğin ne varsa aşka…

TÜKENEN AŞK

Binbir umut yığıldıysa üst üste Bir ömür bir nefes başak tükendi Katran karası döndüyse de süte Tadından yenmez kaymak tükendi Bahçemizdeki mor sümbüller soldu Gönül evine gam keder dert doldu…

EMEK İSTER

Unutmak da emek ister Sevmek de… Ve beklemek de emek ister Gitmek de… Bildiğin ne varsa yakıp dönmen de… Yaşanılan ne varsa gömmen de Emek ister… Bildiğin ne varsa aşka…

GARDAŞIM

“Bana neki”yi sanat edenin İmanı şüphede kalır gardaş Vatan için canından geçenin Bayrağı tepede kalır gardaş Savrum elinde harman olanın Millet uğrunda ferman olanın Darda kalana derman olanın Darısı küfede…

ÖLMEMİZ LAZIM

Öz yurdumuzda sürgünüz sürgün Gelmemiz lazım, gelemiyoruz Derman aramak için beden yorgun Bulmamız lazım, bulamıyoruz Vatan 90 yıldır ağlar yana yana Bitsin bu acılar diyen yok sana Sahtekar müttefik kalleş…

HASBİHAL

Düşünceliyim bre dostlar Ak mıdır davamızın mayası Üst üste yığın yığın sorular Yok mudur karanlığın boyası Sardı anlamsız bir merak Gökler yakın toprak ırak Çaputa dediler ki bayrak Tutsak mıdır…

MİHMANIM

Aşk sevda diye naralar atıp Devleti sende buldum mihmanım Kalp yurdumda zilleti satıp Milleti sende buldum mihmanım Gönül diyarı kıblemiz oldu Kir-pas giren tertemiz oldu Servetimiz de sevgimiz oldu Ümmeti…

ECHEL

Birinin elinde kalem birinin kılıcı var Kabri ma’ruf kimine geniş kimine dar Bilgi niğmetini kullanmazsa o vakit Akılsız merkep özünü doru at sayar

BENİ TERKETME

Ömrü billah konuşma amma Sus da öldür beni… terketme Koca bir kaya gibi bağrına Bas da öldür beni… terketme Aşkının hoyrat başlı seli gibi Garip mızrabın hüzün teli gibi Ilgıt…

Kaybettim Gittim

Görürlerse bir yol bir sokak boş Desinler ‘hanı’ kaybetti gitti. Sorarlarsa niçin böyle sarhoş İçinde ‘kahramanı’ kaybetti gittiAşkı gözler söyler, dil gizler Doldu da taşamadı denizler Bu şehirde kaybolsa izler…

BAŞKA SEVDÂ

Gönlüme şamar vurur gündüz gece Aşkına hiddetinden bu sevda… Yürekden süzülür nağmeler hece hece Aşkına iddetinden bu sevda…Gülistan bağlarda mevsim hep bahar Hatayı bırak çünkü son şans vakit dar Sana…

MAVİ GÖRMEK

Sonra bir mavi gördüm Sonsuzluğun buluştuğu yerde Bir hayal düşünüp durdum Fikirlerin kokuştuğu serde Etek uçlarında püskül salkım saçak Saklanmak istedim kaçıp köşe bucak Sahte dublörlerin oynaştığı perde de Renklerin…

GAZEL

Boğar deryâsı içre dünya derler ol salın vermez Türâb altına koyar amma kimseye malın vermezKimi yargıya çekme bî-vefâ diye hazer et sen Cihân içre ki her sözden demiş kim vebalin…

Yunus Emre Bolat’a

Ruhlar geldi cem ettiler belâda Buluşup da sır arayan dil derler Yedi kat dizilmiş arş-ı âlâda Her tepeye her yokuşa yol derler Varlık denen dağ geçip gönül aştık Pir bâ’desiyle…

Murâd alamadım gurbetten sıladan Yıllar evvel ayrıldım anadan babadan Sorarlarsa kim geçti şu fâni dünyadan Bir Âşık Kusûrî geldi geçti, söyle yin

Gücüm Yetmiyor

Sana söyleyecek çok şey var amma Ağzımı açmaya gücüm yetmiyor Sen ki bende çözülmez bir muamma Bırakıp kaçmaya gücüm yetmiyor Her an yüreğimde yakılır sızın İşte ben, ben oldum, senin…

Usandım

Göçeni aradım göçen kayıpmış Konan göçer garip handan usandım Boşa akar durur bilmem n’eyleyim Damarımda akan kandan usandım Bıktım hasta eden o misafirden Demir keskin geldi artık emirden Yatakları verin…

Gazel-i Kübra

Âteş-i kadehin dil-i nâçârı yakıpdur Seyr-i seherin bak bu ser-efkârı yakıpdur Sohbet-i adından gözü yaş kanlı benim yâr Sirişk-i hun-âb dîde-i bîdârı yakıpdur Dil âh edesin derd ü gam-ı hicrine…

Gazel-i Ganimet

Hal bilirsen semtimizde nâr-ı dilden çok ne var? Bî-nihâyettir demezsen sana kuldan çok ne var?Sûre-i velleyl okuyup gezeriz Mecnûn gibi Râh-ı aşkta gâhi sahrâ gâhi çölden çok ne var? Sen…

Vatan İçin

Aklı başında olanlar işitsin sözümü Bu can bu tendeyken toprak vermeyiz düşmana İster Rus’u ister esed kuşatsın özümü Bu can bu tendeyken toprak vermeyiz düşmana Ehl-i İslâm olanlar çıksın artık…

Umut şoförü

Olur da birgün düşersem aklına eğer Esen yelden uçan kuştan sor halimi İnan yar senin yolun ölüme değer Ne derde düşürdü aşkın, gör halimi Bu dert ile gurbetten sılaya gelirsem…

Sevdiğim

Kainat morgunda beden kalesi Sütten ölüm kırdı beni sevdiğim Hasret ki isminin neden kalesi Dert her yandan sardı beni sevdiğim Ebru kaşlarına mevkûf eyledi Mah cemâlinde küsûf eyledi Sevda zindanına…

BİR BEN AĞLADIM

Şu yalan dünyanın gam efkarını Bir başıma çekip çekip ağladım Dünü bırakıp aradım yarını Boşa umut ekip ekip ağladım Alamadım lezzetini hazzını Göremedim baharını yazını Çekemedim işvesini nazını Boyunumu büküp…

ÇORUM ELLERİ

Buram buram tüter gözümde derdi Artık Çorum ellerine varamam Gülşenini yâr başkasına verdi Dost bağında gümrah gülü deremem Mecitözü’nden Laçin’e geçince Alaca’nın tatlı suyun içince Yâr kalbini başkasına açınca Ben…

ARKADAŞ ŞİİRİ

Damla damla yanağına süzülem Akıt gözlerinden yaş diye beni Adım adım yollarına döşenem Topuklarınla ez taş diye beni Yaba yaba savur gönlümü yel gibi Ben ağlarken sen gül, gonca gül…

AKLIM ERMİYOR

Bu dünyanın başı, sonu nasıldır? Anlayıp çözmeye aklım ermiyor Sevdanın dokuzu, onu nasıldır? Yaşarken sezmeye aklım ermiyor Sanırdım bağında bülbül ötüşür Ak gerdan üstünde turna yatışır Dökerken aşkımı kalem tutuşur…

BENLERİ

Bir şûha gönül düşürdüm yenice Goncası açılmış, benleri taze Saçları sırmalı, gülüşü ince Bir hoş gözüküyor benleri göze Âşığını alır dağdan aşırır Bir gülüşü ile sabrım taşırır Her birine bir…