Etiket: gib

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmış, Yeni Kurulan İvedik Vergi Dairesi Müdürlüğü de Aynı Hizmet Binasında Faaliyetine Başlamış Bulunmaktadır

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yeni kurulan İvedik Vergi Dairesi Müdürlüğü İvedik Osb Mahallesi 1477/1 Sokak No:2 Yenimahalle/ANKARA adresinde 02.01.2023 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamış…

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı:Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarında Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulması Hususunda VUK Genel Tebliği Taslağı Revize Edildi

14/5/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde açıklanan geçici ve sürekli yeniden değerleme uygulaması müessesesi kapsamında, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri…

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı: Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır

Bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, aşağıda…

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı: Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.

Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır. Genel Tebliğ Taslağının geliştirilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmeye hazır hale…

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı: Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerindeki KDV İstisnasının Uygulanma Süresi 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

21/12/2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetki uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV…

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı: Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığının Faydalanıcısı, İhale ve Sözleşme Makamının Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve PwC Türkiye’nin Yüklenicisi olduğu “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması…