Loading

-Yarışma, her yıl yeniden duyurulacak bir yazın dalında (edebiyat türünde) yapılır.

-Yarışma dili, Türkçedir.

Yarışma, Sadık Uygun Yayın Grubu çalışanları ve seçici kurul üyeleriyle onların birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş herkese açıktır.

Ödüle aday dosyalar ırkçı, cinsiyetçi. Ötekileştirici vb., her türlü ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içermemelidir.

Yarışmaya gönderilecek dosyanın tamamı-herhangi bir bölümü, yazılı ya da dijital ortamda yayımlanmamış. Başka bir yarışmada, ödül almamış olmalıdır.

Başka bir yayıneviyle, bağlayıcı bir sözleşmeye tabi olmamalıdır.

Yarışmaya gönderilecek dosya-yapıt özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı ya da başka bir eserden bölümler. Alıntılar, pasajlar barındırmamalıdır.

Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtın yazarı aldığı ödülün iki katını (%100 fazlasını) konuyla ilgili uyarıyı aldıktan sonra en geç bir ay içinde iade etmeyi. Bu katılım belgesini imzalamakla kabul etmiş sayılır, özgün olmadığı belirlenen yapıtın sahibi üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın da muhatabı olacaktır.

Katılımcılar, yarışmaya başvurmakla katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışma Y. Bekir Yurdakul’un eşgüdümünde, Sadık Uygun Yayın Grubu’nca yürütülür.

Yarışma, bu yıl 8-12 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.

Konu, alt tür. sayfa sınırlaması, yoktur.

Bilgisayarda A4 boyutunda, alt üst. Sağ sol kenar boşlukları 2,5 cm olarak düzenlenmiş, “word” belgesine yazılmalıdır.

Dosya Times New Roman ya da Camria yazı karakteri, 12 (on iki) punto. 1,5 satır aralığıyla, düzenlenmelidir.

Dosya 7 (yedi) kopya çoğaltılmalı, spiral ciltli olarak hazırlanmalıdır.

Ayrıca, taşınır belleğe (USB) kaydedilmelidir.

Yarışmaya katılım, “rumuz”ladır. Yazar altı karakterden oluşan, anlamlı ya da anlam taşımayan (kimliğini çağrıştırmayacak) rakam ve harfleri kullanacağı (1MUZ36, ÇİM678, 357SFY vb.) bir rumuz belirler.

Yapıtın her kopyasında ve taşınır bellekte, yazar adı olarak yalnızca bu rumuza yer verir.

Yapıtın kopyalarında, taşınır bellek kaydında. Zarfların üzerinde yazarın kimliğine ilişkin (bu rumuz dışında) hiçbir yazı, not. İşaret, simge yer almaz.

Katılımcılar “Katılım Koşulları”nın ekinde yer alan kimlik belgesi ve taahhütnameyi okunaklı el yazılarıyla ve eksiksiz doldurur, imzalar.

Kimlik belgesi, taahhütname. Taşınır bellek kaydı ve kısa özgeçmiş aynı zarfa konur, zarf kapatılır. Zarfın üzerinde, yalnızca rumuz ve yapıt adı belirtilir.

Yapıtın birden çok yazarı varsa her yazar, anılan kimlik belgesi ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar. Kısa özgeçmişlerini de, ekler.

Yedi (7) kopya olarak çoğaltılıp dosyalanan yapıt, yarışma adresine bir adet taşınır bellek kaydı belirtilen zarfla birlikte ulaştırılır.

Ödül için son başvuru tarihi 16 Şubat 2024’tür, yapıtlar anılan tarihte. Saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile ulaştırılmış olmalıdır.

Sadık Uygun Yayınları 

Camikebir Mahallesi, Sanayi 20. Sokak, No.2 

Seferihisa-İzmir 

ÇOCUK ROMANI YAZMA YARIŞMASI ÖDÜLLERİ;

Birinci’ye.20.000 TL.,

İkinci’ye.15.000 TL.,

Üçüncü’ye.10.000 TL.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d