Loading

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mevlana Celalettin Rumi’nin 750. yıldönümü nedeni ile 4 kategoride beste yarışması düzenledi, iştirak şartları aşağıdaki şekildedir.

YARIŞMA KOŞULLARI;

-İsteyen herkes, yarışmaya katılabilir.

-Yarışma gizliliğinin sağlanabilmesi açısından bu yıl “Vuslâtının 750. Yılı Anısına Mevlânâ’nın şiirlerinden besteler” olarak düzenlenen ‘3.Erdinç Çelikkol Beste Yarışması’na gönderdiği eser veya eserler daha önceden hiçbir yarışmada ödül veya mansiyon almamış olmalı, hiçbir kurum ya da kuruluşa kayıt ettirilmemiş olmalıdır.

-Kategori 1. 2. ve 4’deki eserler, Geleneksel Türk Müziği karakterine uygun olmalıdır. Makam+usul+nağme+söz+anlatım v.b. yönlerdeki müzikal uygunluk Türk Müziğine göre biçimlendirilmelidir. Yeni buluşlarla bestelenmiş olsa bile, Türk Müziğinin tarihsel akışı ile uyumlu olmalıdır.

-Mevlevi Ayini katagorisi için gönderilen 4. kategorideki eserler, makam+usul+güfte vd. hususlarda geleneksel Mevlevi Ayini yapısına uygun olmalıdır.

-Yarışmaya gönderilen eserler, diğer yarışmalarda ödül veya mansiyon almamış olmalıdır.

-Eserler, yerli veya yabancı eserlerle melodik açıdan açık benzerlikler taşımamalıdır.

-Herhangi bir kategoriye 5 ya da daha az eser katılmışsa yarışma düzenleme kurulu ve jüri, o kategoriyi iptal etme yetkisini saklı tutar.

Jüri, yarışmaya gönderilen eserler arasından melodik yapısını puanlayıp ödüle layık gördüğü eserlerde güfte sorunları görmüşse giderilmesi için bestekardan yeni söz düzenlemesi isteyebilir. 

Düzenleme hususu, Mevlâna’ya ait olduğu kuşkulu sözler ya da Türkçe’nin ruhuna ve anlamaya kapalı güfteler açısından söz konusu edilebilir.

-Eserlerin teslimi Bursa Büyükşehir Belediyesinin yarışma duyuru sayfası olan https://yarismalar.bursa.bel.tr/ ’den online şekilde yapılacak olup, posta veya elden teslim olarak yazılı başvuru alınmayacaktır.

1.KATEGORİ-KLASİK TÜRK MÜZİĞİ FORMLARI ÖDÜLLERİ;

Birinci’ye.25.000 TL,

İkinci’ye.20.000 TL,

Üçüncü’ye.15.000 TL

Bu kategoride jüri tarafından layık görülen ayrıca 2 eserin her biri, 10.000 TL mansiyon ödülü ile ödüllendirilir.

2.KATEGORİ-TEKKE VE TASAVVUF MÜZİĞİ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ;

Birinci’ye.25.000 TL,

İkinci’ye.20.000 TL,

Üçüncü’ye.15.000 TLi

Bu kategoride jüri tarafından layık görülen ayrıca 2 eserin her biri, 10.000 TL mansiyon ödülü ile ödüllendirilir.

3.KATEGORİ-ÇOCUK ŞARKILARI ÖDÜLLERİ;

Birinci’ye.25.000 TL,

İkinci’ye.20.000 TL,

Üçüncü’ye.15.000 TL

Bu kategoride jüri tarafından layık görülen ayrıca 2 eserin her biri, 10.000 TL mansiyon ödülü ile ödüllendirilir.

4.KATEGORİ-MEVLEVİ AYİNİ ÖDÜLLERİ;

Layık görülen 3 eserin her biri, 10.000 TL destek ödülü ile ödüllendirilir. Ayrıca seçilmiş Mevlevi âyinlerinin Bursa Mevlevihânesinde meydan görmesi sağlanacak, ses ve görüntü ile kayıt altına alınacaktır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d