Loading

Atatürk, asker, devlet adamı ve siyasetçi olmasının yanı sıra, bir yazar olarak da önemli eserler vermiştir. Atatürk’ün yazdığı kitaplar şunlardır:

  • Nutuk: Atatürk’ün, 1927 yılında Ankara’da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi’nin İkinci Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmanın tutanaklarıdır. Nutuk, Türk Kurtuluş Savaşı’nın tarihi ve Atatürk’ün bu savaştaki rolünü anlatan önemli bir eserdir.
  • Vatandaş için Medeni Bilgiler:Atatürk’ün, 1930 yılında yayımlanan eseridir. Bu eserde, Atatürk, Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi için gerekli olan hukuki, siyasi, sosyal ve kültürel konuları ele almıştır.
  • Geometri: Atatürk’ün, 1937 yılında yayımlanan eseridir. Bu eserde, Atatürk, geometrinin temel kavramlarını ve teoremlerini açıklamıştır.
  • Zabit ve Kumandan ile Hasbihal:Atatürk’ün, 1918 yılında Sofya Askeri Ataşesi olarak bulunduğu sırada yazdığı eseridir. Bu eserde, Atatürk, askeri eğitim ve komutanlık konusundaki düşüncelerini aktarmıştır.

Atatürk’ün yazdığı diğer kitaplar şunlardır:

  • Taktik ve Tatbikat Gezisi
  • Karlsbad’da Geçen Günlerim
  • Anadolu’da Müdafaa-i Hukuk Hareketi

Atatürk’ün yazdığı kitaplar, Türk milleti için önemli bir mirastır. Bu kitaplar, Atatürk’ün fikirlerini, düşüncelerini ve hedeflerini yansıtmaktadır.

Reklamlar

By 1.aib

Bir Cevap Yazın

%d