Loading

24 Ekim 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32349

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “sınav kurulunca” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sınav hazırlık komisyonu” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Genel Müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulu; Bakan tarafından uygun görülen Bakan Yardımcılarından veya birim amirlerinden birinin başkanlığında, birim amirleri ve bunların yardımcıları, daire başkanları veya konusunda uzman Bakanlık personeli arasından belirlenen bir başkan ve altı üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Genel Müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Araştırma ve Eğitim” ibareleri “Personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Araştırma ve Eğitim” ibareleri “Personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Araştırma ve Eğitim” ibaresi “Personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d