Loading

13.yüzyıl Mısır ve Suriye topraklarının ulu hükümdarı Kıpçak Türkü Sultan Baybars’ın 800. doğum yıldönümü ve Kazakistan ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıldönümüne ithaf olarak düzenlenen uluslararası edebiyat yarışmasında Tokat’lı şair Dr.Mehmet Yardımcı birincilik ödülünü kazandı, yarışmada Fendiye Dinç ikinci. Şükran Bayrak üçüncü oldu, yarışmayı Kazakistanlı yazar+şair+yayıncı Bakhyt Rüstemov düzenledi. Yardımcı’nın yarışmaya gönderdiği 2 şiir, aşağıdaki şekildedir.

***

BEREKETLİ TOPRAKLARIN SOYADI

Akraba Topluluklar gözdesi

Kıpçak soylu Baybars’ım benim

Memlûk Devletinin sultanı

Afrika ile Asya’nın kesişiminde 

Sekiz asırdır adı silinmeyen 

Antik çağdan bu yana 

Rüzgarı ürperirken Mısır’ın

Hayran bıraktırır kendine evreni

Dünya harikası gizemi 

Piramitlerin

Kapı dışarı ettiklerinde adaleti

Mısır’ın gökyüzü tanrıçası Nut

Güzellik tanrıçası Altın Hator

Nil boylarında bereket tanrıçası Hapi’nin 

Kerametleriyle durdurduğu

Yesevî kültünden gelen nefesleriyle

Yol vermediği bilinir haksızlığa 

Mısırlı inanç önderlerinin

Yaşamanın başlangıcı olan Güneş Tanrısı Aton

Denizin yüreğine salar ışınını

Tek tanrı inancını yayar evrene

Gösterip hükmünü

Kerameti kendinden hikmetlerinin 

Ölüme meydan okumak için yapılan 

Görkemli türbelere

Özenmeyen Baybars’ım 

İzi bile kalmazken mezar tapınakları kuranların

Yaşar mıydı adı yoksa sekiz yüz yıl

Kartal Simgesiyle bayrağında Mısır’ın

Öne çıkar mıydı adı adaletin timsali

Selahattin Eyyubi’nin

Bereketli toprakların soyadı

Güneyde vadi boyunca uzanan Yukarı Mısır’la

Kuzeyde Nil Deltasını kapsayan Aşağı Mısır diye

Bölüntülü gelişme sürüp giderken, İsa’dan önce

Kenetlenmiş Mısırlı halklar

Bine yakın Türkçe kelimeyi barındırıp lügatinde

Yaşatmışlar Türk kimliğini yüzlerce tarihi eser biriktirip 

Ne olduğunu öğretmek için kavimlere 

Dostluğun, kardeşliğin demokrasinin 

MEHMET YARDIMCI

***

DOSTLUĞUN TEMELLERİ

Dokuzuncu yüzyılda 

Tolunoğulları ile başlayan

Mısır’daki Türk varlığı 

Türk hanedanlarından

İhşîdîler, Eyyubiler, Memlûklerle

Türk kökenli 

Mısır vatandaşları olmuşlar

Yerleşimcilerin torunları

Çok önceleri Osmanlı’dan 

Ondördüncü yüzyılda 

Halife olan Yavuz’la

Yeni bir boyut kazanmış

Dostluğun temelleri 

Türk Mısır ortak paydasından

Türk kökenli Abdel Sarwat, 

Mısır Krallığı’nın ilk Başbakanı olmuş

Üç kez Mısır Hidivi olan

Türk asıllı Muhammed Şerif Paşa 

Baş vezir ünvanıyla tanınmış

Mısır’ın siyasi tarihinde

Türk kökenli Safiye Zağlul,

Annesi olarak adlandırılmış halkların

Analık beratı alıp Mısır’dan

Kahire’de yaptırılan sayısız anıt

Türk mührünün Mısır’da bırakılan 

Kültür izlerini perçinlemiş

Anadolu Türkünün iki büyük dostu

Diplomatik ilişkilerin 

Sacayağı olmuş kenetlenip

Otuz yıl önce

Biri Mısır öteki Kazakistan

Yönetimi Türk

Mısır Memlük Devleti döneminde

Kahire’de yaptırılan 

Çoğu dimdik ayaktaki

Câmi, medrese, tekke, saray,

Hamam, sebil, hanların

Unutulmayan adları

Mühür gibi kazılmış 

Miras bırakılmış Mısır’a 

Ahmet Bin Tolon, Mahmut Bin Süleyman

Ebul Hasan Ali, Selahaddin Eyyubî gibi 

Kahraman Türk hakanlarından 

MEHMET YARDIMCI

***

Dr.Mehmet Yardımcı’nın birinci, Fendiye Dinç’in ikinci. Şükran Bayrak’ın üçüncü olduğu yarışma sonucu aşağıdaki ilan metni ile duyuruldu.

*************************************************************************************************************************************************

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: