Loading

18 Ekim 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32343

YÖNETMELİK

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden: ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/10/2020 tarihli ve 31272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde tanımlanmış olan yeterlilikleri sağlamak üzere ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile öğretim planlarına yeni ders konabilir veya mevcut ders kaldırılabilir. Öğretim planlarındaki dersler, ilgili kurul kararı ile açık veya kapalı tutulabilir. Mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, adları ve türlerindeki (zorunlu, ortak zorunlu veya seçmeli) değişiklikler ilgili bölüm kurulunun gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile gerçekleştirilir. Bu değişiklikler için intibak tablosu oluşturulur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d