Loading

Abdülkadir Uslu Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin Denizli İl temsilciliğine getirildi. Prof.Dr.Osman Altıntaş başkanlığında toplanan GESAM yönetim kurulu, 25 Ağustos 2023 tarih ve 585 sayılı kararı ile karikatürist+yazar+şair Abdülkadir Uslu’yu Denizli İl Temsilciliğine getirdi.

Hikâye+şiir+araştırma alanlarında yaptığı çalışmalarını 15 kitapta toplayan Abdülkadir Uslu uzun yıllar gazete ve dergilerde günlük karikatürler de çizdi, karikatür sergileri açtı. Birçok ortak karikatür, resim ve fotoğraf sergilerine de katıldı. Sanatçının şiir+güfte, karikatür ve kısa öyküde aldığı ödülleri var.

Abdülkadir Uslu “GESAM İl Temsilciliği ile bir sorumluluk yüklenmiş oldum, Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ni layıkıyla temsil etmek için gayret edeceğim. Bizi bu görevi uygun gören Başkanımız Sayın Prof. Dr. Osman Altıntaş’a ve yönetim kuruluna, teşekkür ederim.”dedi.

GESAM Denizli İl Temsilsicisi Abdülkadir Uslu GESAM ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi; ”Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) ülkemizde güzel sanatlar sahasında 1986’da kurulan ilk Meslek Birliğidir, 2023 yılı itibarı ile 37 hizmet yılını başarı ile geride bırakan GESAM şu anda Türkiye’nin bu sahadaki tek resmî ve yetkili Meslek Birliğidir. Merkezi Ankara’dadır, Adana ve Antalya’da şubeleri mevcuttur. GESAM’ın, 66 ilde temsilcileri bulunmaktadır.

GESAM;Üyelerinin yetki verdiği eserlerin telif haklarını takip eder, üyelerin telif haklarını korur. Bunu sağlamak için yaptığı çalışmalardan bazıları şunlardır;

-Telif haklarından doğacak uyuşmazlıklarda arabulucu olmak, problemlerin çözümüne yardım etmek. Mahkemelerde gerekirse

birlik avukatları vasıtası ile üyelerin davalarını takip etmek, toplanan telif ücretlerinin dağıtımına yardımcı olmak.

-Türk sanatının ve kültürünün gelişmesine katkısı olacak faaliyetleri desteklemek, sanatçılara maddî ve manevî destekler sağlamak. Devlet ile sanatçı ilişkilerinin gelişmesine, katkıda bulunmak.

GESAM sosyal amaçları doğrultusunda da faaliyetlerde bulunmaktadır, bunlardan bazıları;

-Sanatçılarının eser tanıtımları için ortamlar hazırlamak, yurt içi ve dışında etkinlik yapmak isteyen üyelerine yardım etmek. Sanatçıları sıcak samimi bir atmosferde bir araya getirmek, katalog+broşür

gibi yayın organları çıkararak telif haklarını tanıtmak, sanatın ve kültürün gelişmesine katkıda bulunmak. Sanat gösterileri+sergiler+ sempozyumlar+konferans+seminer ve bienaller düzenlemek.

-Yurt içi ve yurt dışında, kamu kuruluşları ile işbirliğinde faaliyetler gerçekleştirmek.

-Birlik olarak üzerinde çalışılan ve gerçekleştirilen projeler de var, ileriye dönük olarak sürdürülen bu çalışmaların temelini oluşturan başlıca maddeler şöyle sayılabilir;

-Sanatçıları tanıtan kitaplar, filmler hazırlamak. Sanatçıların sergi açmalarına yardımcı olmak, devletin sanat politikasının tespitinde ilgililere fikir ve görüşler bildirmek. Teknik yardımlar yapmak, fikrî ve sınaî haklar mahkemelerine bilirkişi olarak katkı sağlamak. Yasa dışı kopyalama eser üretimi, korsan baskı ve çoğaltım konularında Emniyet Müdürlüğü ile T.C. Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin birlikte kurmuş olduğu İl Bandrol Denetim Komisyonları için üye tayin etmek. Ankara’da bulunan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün bir şubesi görevini üstlenmek, telif ile

ilgili konuları bu çerçevede üyelerine iletmek. Üniversitelerde “Telif Hakları”nı seçmeli ders olarak kodurtmak.

**************************************************************************************************************************************************

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d