Loading

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

–– 7452 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Yeni Yapıların Bulunduğu Parsellerin Maliki Olan Gerçek veya Tüzel Kişilere Hibe ve Yapım Kredisi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7700)

–– Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7701)

–– 6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrası ile Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin 31/12/2033 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7702)

YÖNETMELİKLER 

–– Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Desteklenecek Demiryolu Yolcu Taşıma Hatları ile Kamu Hizmeti Yükümlüsü Tren İşletmecisinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7703)

–– Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/131, K: 2023/160 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/17969 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/19717 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ 

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: