Loading

İçel Sanat Kulübü Onur Üyesi Merhum Rehber Aydın anısına, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İçel Sanat Kulübü işbirlikleriyle düzenlenen “Rehber Aydın Şiir Ödülleri” için başvurular başladı. 

KATILIM KOŞULLARI;

-2.İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne Türkçe yazan, 18 yaş üzerindeki her Türk vatandaşı TC Kimlik numarasıyla başvurabilir.

-2.İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne, seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz.

-Konu serbesttir.

Şiirler dil+üslûp+anlatım+içerik ve estetik yönünden, belirli bir düzeyde ve Türkçe yazılmış olmalıdır.

-Şiirlerde vezin kullanımı+tür+şekil tamamıyla katılımcıya bırakılmıştır, her katılımcı sadece bir kitap dosyasıyla yarışmaya katılabilir.

-2.İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne katılacak dosyaların daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir, 

alıntı veya kopya olduğu tespit edilen dosyalar ödül kazanmış olsalar dahi başvuruları iptal edilecek ve dosya sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

-Dosyada yer alan şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.

-Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin İçel Sanat Kulübü tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma+ işlenme+yayma+temsil+umuma iletim+faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını İçel Sanat Kulübü’ne verdiğini kabul eder.

-Dosya sahipleri, “2. İÇEL SANAT KULÜBÜ REHBER AYDIN ŞİİR ÖDÜLÜ” özel şartnamesini kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi İçel Sanat Kulübü’ne vermekle yükümlüdürler. Katılım dosyaları, ıslak imzalanan EK-1’in ekran görüntüsü ile birlikte isksiirodulu@gmail.com adresine gönderilecektir. Posta ve elden başvuru kabul edilmeyecektir.

Yapılan başvurular seçici kurul’a rumuz isimleriyle yollanacaktır. Rumuz isimleri belirlenirken, kitaba verilen isimler kesinlikle kullanılmayacaktır.

-2.İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne gönderilen dosyalar, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde ödül dışı bırakılırlar.

-Seçici Kurul, 2. İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne katılan dosyalardan hiçbirini ödüle layık bulmazsa, İçel Sanat Kulübü ödül vermeme hakkına sahiptir.

-2.İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne katılımlar, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 8 Aralık 2023 Cuma günü bitimi olan 23.59’da son bulacaktır. 9 Aralık tarihi itibariyle yapılacak başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Sonuçların ilanı, 5 Ocak 2024 tarihinde yapılacaktır.

-2.İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü’ne katılan dosya sahipleri, bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

REHBER AYDIN ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜLLERİ;

Birinci’ye.7.000 TL.,

Seçici Kurul Özel Ödülü.3.000 TL.

*************************************************************************

*************************************************************************

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: