Loading

Kalila Yayınevi ”Kalila Çocuk Novella Yarışması” düzenledi, yarışmaya iştirak şartları aşağıdaki şekildedir.

KATILIM KOŞULLARI;

-Yarışma 18 yaşın üzerinde olan tüm yazar ve yazar adaylarına açıktır, şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.

-Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

-Her yarışmacı, tek bir dosyayla katılabilir.

-Birden fazla yazarlı dosyayla, başvuru yapılamaz.

-Yarışmaya, mizah+kara mizah+korku+polisiye+gezi+fantastik, macera gibi birçok alt türde metinle katılınabilir.

-Görsel ile yapılan başvurular dikkate alınmaz, yayınlandığı takdirde görsel tercih hakkı yayınevine aittir.

-Yarışmaya, Çocuk Yazını ekibi+Kalila çalışanları+seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.

-Metinler, 10-12 yaş grubu aralığındaki çocuklara hitap edecek nitelikte olmalıdır.

-Metin dili, Türkçedir.

-Yeniden yazım türünde dosya göndermek tercih edilirse, metne zemin olan ana metnin ve esinlenilen yan metinlerin belirtilmesi zorunludur.

-Başvuru yapacak dosyalar, daha önce herhangi bir yarışmaya ya da yayınevine gönderilmemiş olmalıdır.

-Metin, özgün olmalıdır. Özgün olmadığı belirlenen eserin sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

-Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst+alt+sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

-Times New Roman yazı fontu, 12 (On iki) punto ve 2 satır aralığı ile yazılacaktır.

-Dosya olarak gönderilecek metnin uzunluğu (Word belgesi olarak), en az 30 sayfadır.

-Yarışma dosyası, yarışmacının kısa özgeçmişiyle birlikte PDF formatında novella@kalila.ist adresine gönderilecektir.

-İşbu şartnamede yer verilen kimlik formu ve taahhütname, Adobe PDF okuyucu üzerinden imzalanmış ve eksiksiz olarak doldurulacak ve yarışma dosyasına ekli olarak novella@kalila.ist adresine iletilecektir.

-Son gönderim tarihi 31 Aralık 2023 Pazar günü, saat.17:00’ye kadardır. Bu tarihten sonraki gönderimler, kabul edilmeyecektir.

KALİLA ÇOCUK NOVELLA YARIŞMASI ÖDÜLLERİ;

Birinci’ye.15.000 TL,

İkinci’ye.10.000 TL,

Üçüncü’ye.7.500 TL,

Mansiyon.5.000 TL.

**************************************************************************************************************

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d