Loading

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Yönetmeliği

–– Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü Yurtiçi Pazarlama ve Satış Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Sigorta İşleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– M.K.E. Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER 

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 416)

–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18)

YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/145, K: 2023/59 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2023 Tarihli ve 2019/28665 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ 

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: