Loading

Atiyi Karanlık Görerek Azmi BırakmakÂtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle.İmânı olan kimse gebermez bu ölümle:Ey dipdiri meyyit, ‘İki el bir baş içindir.’Davransana… Eller de senin, baş da senindir!His yok, hareket yok, acı yok… Leş mi kesildin?Hayret veriyorsun bana… Sen böyle değildin.Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın?Esbâbı elinden atarak ye’se yapıştın!Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundanTek bir ışık olsun buluver… Kalma yolundan.Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!Herkes gibi dünyâda henüz hakk-i hayâtınVarken, hani herkes gibi azminde sebâtın?Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;Me’yûs olanın rûhunu, vicdânını bağlarLânetleme bir ukde-i hâtır ki: çözülmez…En korkulu câni gibi ye’sin yüzü gülmez!Mâdâm ki alçaklığı bir, ye’s ile şirkin;Mâdâm ki ondan daha mel’un daha çirkinBir seyyie yoktur sana; ey unsur- îman,Nevmid olarak rahmet-i mev’ûd-u Hudâ’dan,Hüsrâna rıza verme… Çalış… Azmi bırakma;Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş…Sesler de: ‘Vatan tehlikedeymiş… Batıyormuş! ‘Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından,Tek kol da yapışsam demiyor bir taraftan!Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar…Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var.Feryâd ile kurtulması me’mûl ise haykır!Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır!’İş bitti… Sebâtın sonu yoktur! ‘ deme, yılma.Ey millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma

Reklamlar

By Yiğit Gökdere

15 yaşındayım Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 10.sınıf öğrencisiyim.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: