Date: 06.01.2023

BASMALA: THE DOOR TO AN ABUNDANCE OF DIVINE BLESSINGS (BARAKAH)

“Allah! This name invoke we in beginning,
For this is ever due from us, his servants.

Allah! The name which brings to all who call it
God’s present aid, the weight of labour light’ning.

With every breath repeat the name, unceasing;

In Allah’s name see every task completed.”

Dear Muslims,

The late Suleyman Celebi started his Mawlid al-Sharif, which is a concise expression of love and devotion, affection and loyalty to our Prophet (saw), with these verses. Our Prophet (saw), who is mercy to the worlds, says, “Every important word or matter that does not begin with remembrance of Allah is considered incomplete.”[1] and advises us to begin every word and every deed with the Basmala.

So, let us begin with the Basmala now. Let us say Bismillahirrahmanirrahim, with love and ecstasy! Let us seek refuge with the Basmala, in the vast mercy and infinite forgiveness of Allah, the Entirely Merciful (al-Rahman) and the Especially Merciful (al-Rahim). For it is the Basmala that adds meaning to our lives and reminds us of our servitude to Allah (swt). It is the Basmala that beautifies our words; it is the Basmala that blesses our work.

Dear Believers!

The invitation of all prophets began with the Basmala. The Prophet Nuh (as) said, “Board it! In the Name of Allah it will sail and cast anchor. Surely my Lord is All-Forgiving, Most Merciful.”[2], and called the believers to the ship of salvation. The Prophet Sulayman (as) invited people to tawhid with the Basmala.[3] The Messenger of Allah (saw) became the addressee of the first revelation in the Name of Allah through the commandment, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَۚ  “Read, o Prophet, in the Name of your Lord Who created.”[4]

Dear Muslims!

The Basmala is not just a word chanted by the tongue and hung on the walls on ornate plates. The Basmala is the intention to live for earning the pleasure of Allah (swt) in every breath. It is the determination to be honest in word and deed, to compete in goodness and kindness, and to avoid all kinds of haram and evil. It is to say, “O Lord! I want to do everything with Your help and permission, and I want to start everything with the remembrance of Your Name alone.”

Dear Brothers and Sisters!

The believer adopts the Basmala, the common dhikr of the world of existence, as the norm in every moment of their life. They find peace in the remembrance of the name of Allah, Who is al-Rahman and al-Rahim. They make their lives meaningful and seek a cure for their troubles by living with His name in their minds and hearts. Through His name they relieve their distress. The believer knows that every word that begins with the Basmala becomes auspicious. Every deed that begins with the Basmala becomes blessed. Every path taken with the Basmala becomes the one on the right path.

Dear Muslims!

The Basmala is the key to the door to mercy and peace in this world and in the Hereafter. Then, may all doors of love and mercy open with the Basmala. May feelings of hatred and enmity come to an end. May our words become reliable with the Basmala. May our deeds be blessed with the Basmala. May our whole life find meaning with the Basmala.

Dear Believers!

We are going through the most drought-stricken days in recent times. We are in need of divine mercy that will manifest itself as snow and rain. We stand before You, our Lord, in our helplessness. Do not withhold Your mercy from us, o Allah! It is You, Who sends down rains as drops of mercy from the sky. Send down on us abundant snow and rain! Do not leave our soils and us longing for water, o Allah!


[1] Ibn Hanbal, II, 360.

[2] Hud, 11/41.

[3] Naml, 27/30.

[4] ‘Alaq, 96/1.

General Directorate of Religious Services

BESMELE: BEREKETE AÇILAN KAPI

Allah âdın zikredelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kulâ

Allah âdın her kim ol evvel anâ
Her işi âsân ide Allah anâ

Her nefesde Allah âdın di müdâm

Allah âdıyle olur her iş tamâm

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e duyulan sevgi ve bağlılığın, muhabbet ve sadakatin özlü bir ifadesi olan Mevlid-i Şerife, bu mısralarla başlanmıştır. Âlemlere rahmet Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Yüce Allah’ı anarak başlamayan her meşru söz veya iş, bereketsiz ve sonuçsuzdur.”[1] buyurarak, her sözümüze ve her işimize Besmele ile başlamamızı öğütlemiştir.

Öyleyse geliniz, Besmele ile başlayalım söze. Bismillâhirrahmânirrahîm diyelim aşk ile vecd ile. Besmele ile sığınalım Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın engin rahmetine, sonsuz mağfiretine. Zira Besmeledir hayatımıza anlam katan; Besmeledir bizlere kulluğumuzu hatırlatan. Besmeledir sözümüzü güzelleştiren; Besmeledir işimizi bereketlendiren.

Aziz Müminler!

Besmele ile başladı tüm peygamberlerin daveti. Hz. Nuh (a.s), “Haydi binin gemiye! Yüzerken de dururken de Bismillâh deyin. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”[2] diyerek müminleri kurtuluş gemisine çağırdı.                                  Hz. Süleyman (a.s), insanları Besmeleyle tevhide davet etti.[3] Allah Resûlü (s.a.s) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَۚ  “Yaratan Rabbinin adıyla oku”[4] emriyle ilk vahye Allah’ın adıyla muhatap oldu.

Kıymetli Müslümanlar!

Besmele dilde terennüm edilen, duvarlara süslü levhalarla asılan bir sözden ibaret değildir. Besmele, alınan her nefeste Allah rızası için yaşama niyetidir. Sözde ve özde dürüst olma, hayırda ve iyilikte yarışma, her türlü haram ve kötülükten sakınma kararlılığıdır. “Yâ Rab! Ben her işimi senin yardımın ve izninle yapmak, her işime yalnız senin isminle başlamak istiyorum” demektir.

Değerli Kardeşlerim!

Mümin, varlık âleminin ortak zikri olan Besmeleyi hayatının her anında şiar edinir. O, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adını anarak huzur bulur. O’nun adıyla yaşayarak hayatını anlamlı kılar, dertlerine deva arar. O’nun adıyla sıkıntılarını hafifletir. Mümin bilir ki, Besmeleyle başlanan her söz, hayırlı olur. Besmele ile başlayan her iş, bereketli olur. Besmeleyle çıkılan her yol, istikamet üzere olur.

Aziz Müslümanlar!

Besmele, dünya ve ahirette rahmet ve huzura açılan kapının anahtarıdır. O halde, besmele ile açılsın tüm sevgi ve merhamet kapıları. Son bulsun kin ve düşmanlık duyguları. Besmele ile güven kazansın sözlerimiz. Besmele ile bereketlensin işlerimiz. Besmele ile anlam bulsun bütün hayatımız.

Değerli Müminler!

Son zamanların en kurak günlerini yaşıyoruz. Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte Rahmân ve Rahîm olan Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah’ım! Acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah’ım! Semadan rahmet damlalarını indiren Sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma. Âmin!


[1] İbn Hanbel, II, 360.

[2] Hûd, 11/41.

[3] Neml, 27/30.

[4] Alak, 96/1.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: