Loading

24 Aralık 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32053

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN ÖĞRENİM, EĞİTİM VE YETİŞTİRME MASRAFLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencilik dönemine ait 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Alınan Öğrenciler ile Millî Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik hükümleri uygulanarak yapılacak hesaplamada;

1) Tahsil edilmeyecek giderler;

i) Personel ve amortisman giderleri,

ii) İlaç ve tedavi giderleri,

iii) Kitap ve kırtasiye giderleri,

iv) Öğrenci harçlıkları,

v) Yiyecek masraflarının yarısı,

vi) Bunlara tekabül eden faizleri,

2) Tahsil edilecek giderler;

i) Yiyecek masraflarının yarısı,

ii) Giyim kuşam masrafları,

iii) Vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar,

iv) Öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım giderleri,

v) Barındırma masrafları,

vi) Hazırlık sınıfı yabancı dil masrafları,

vii) Atış giderleri,

viii) Görmüş olduğu kurs masrafları,

ix) Devlet tarafından yapılan diğer masraflar,

x) Bunlara tekabül eden faizleri,

b) Kurs merkezlerinde; subay, astsubay olarak eğitim ve yetiştirme masraflarının tespitinde; yolluk ve yevmiyeler, eğitim ve yetiştirmenin gerektirdiği taşıma ve ulaşım giderleri, öğrenim, eğitim ve yetiştirme maksadıyla diğer eğitim kurumlarına ödenen masraflar ile görmüş olduğu eğitim veya kurs masrafları,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: