Loading

11 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32040

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HEYELAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/12/2019 tarihli ve 30979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çalışma grupları: Merkezin çalışma gruplarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği çerçevesinde doğa kaynaklı afetler (heyelan, sel, taşkın, çığ, kaya düşmesi ve benzeri) ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel temele dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak, kamu kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlardan gelen iş birliği tekliflerini koordine etmek, bu konuda kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.”

“a) Başta kütle hareketleri olmak üzere doğa kaynaklı afetler konusuna yönelik bilimsel ve teknik araştırma çalışmalarında bulunmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında olmak üzere doğa kaynaklı afetler konusunda, yurt içi ve yurt dışında bulunan organizasyonlarla iş birliği yapmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdürün önerisi ile en az doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendisine verdiği görevleri yaparlar. Müdürün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yardımcısı” ibaresi “yardımcıları” olarak, “kütle hareketi” ibaresi “doğal afetler” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “çalışma/proje” ibaresi “çalışma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çalışma grubu

MADDE 13- (1) Merkezde çalışma grupları, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulabilir. Çalışma grupları, Üniversite akademik personeli ile talep etmeleri halinde diğer üniversite ve kuruluşlarda görev yapanlardan oluşur. Müdür, çalışma gruplarının doğal üyesidir. Bu grupların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: