Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26.
maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma,
Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların;
Başvuru Dosyasında istenen belgeler;

 • Başvuru dilekçesi; http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca
  araştırma eseri olarak gösterilecektir.)
 • Özgeçmiş,
 • Akademik Faaliyet Puan Tablosu, (2 adet)
 • EK-3: Puan Özet Tablosu (Profesörlük kadrosu için 6 adet, doçentlik ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 adet)
 • Yayın Listesi,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
 • Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı
  Gibidir” yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı
  ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)
  Bilimsel Dosyanın İçeriği:
  1- Özgeçmiş,
  2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı
  Gibidir” yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)
  3- Akademik faaliyet puan tablosu (akademik faaliyet puan tablosunda bulunan, Özet Puan Tablosunun bulunduğu sayfa imzalı diğer sayfalar ise
  paraflı bir şekilde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.),
  4- Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,

5- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için 1 takım dosyayı fiziki olarak ve 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek, Doçent
için 1 takım dosyayı fiziki olarak ve 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek, Doktor Öğretim Üyesi için 1 takım dosyayı fiziki olarak ve 4 adet
PDF formatında hazırlanmış olan USB belleğe aktararak, profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim
üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
 2. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış
  olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 4. PROFESÖR ve DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.
 5. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.
 6. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
 7. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.
 8. Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 9. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının
  uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 10. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkkakademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)
 11. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkkakademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)
  12- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim
  üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
  *Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin
 12. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
  ***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının
  teslim edilmemesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.
  Ayrıntılı bilgi http://www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.
  Tel: 0 364 219 20 90
Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: