25 Kasım 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32024

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3-  (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 452 nci maddeleri, 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik, 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği ve 9/2/2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.”          

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu ürünlerin temel gereklere uygunluğu, ilgili iktisadi işletmeci tarafından başka türlü ispatlanmadığı sürece bu Tebliğde yer alan düzenlemeler ile ekte belirtilen standartlar dikkate alınarak değerlendirilir.” “Türk Standardları Enstitüsü tarafından bu standartların tadil edilmesi, revizyonu veya iptal edilerek yerine yeni standart yürürlüğe konulması halinde, standartların güncel hali dikkate alınır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin başlığında yer alan “Üreticinin” ibaresi “İktisadi işletmecinin” şeklinde ve  aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “üreticiler” ibaresi “ilgili iktisadi işletmeci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirtilen kurallara uygun olduğu varsayılır. Bu kurallar, 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin ekinde yer alan tablonun birinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on beşinci, on altıncı ve yirmi birinci satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: