Loading

KATILIM KOŞULLARI;

-Öykü yarışmasına Türkiye’de ya da yurtdışında yaşayan, Türkçe eser veren ve 18 yaşından gün almış olan herkes katılabilir.

-Yarışmaya kimlik ve iletişim bilgileri gizli kalmak kaydıyla her katılımcı, bir rumuz ile başvuracaktır. (Her yarışmacı, yarışmaya tek bir öyküyle katılabilir. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler, yarışmaya kabul edilmez.)

-Yarışma başvurusu, ücretsizdir.

-Yarışmaya jüride yer alan kişiler, Kirpi Edebiyat ve Düşün Dergisi yayın kurulu üyeleri ile bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar katılamazlar.

-Başvurular, kirpiedebiyatyarisma@gmail.com mail adresine yapılacaktır.

-Yarışmaya öykü gönderilirken, e-mailin konu kısmına mutlaka “Kirpi Edebiyat ve Düşün Dergisi Öykü Yarışması Başvurusu” yazılmalıdır.

-Başvurular, e-mail ile kabul edilecektir. Başvuruyu yapan kişi, eserin bulunduğu PDF dosyasına kendisi için belirlediği bir rumuzu yazarak kaydedecektir. Eserin dosya isminde, eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır. Rumuzu olmayan başvurular, kabul edilmeyecektir.

-Her katılımcı e-mailin içeriğine, Rumuz-Adı-Soyadı-katıldığı başlık (Öykü Adı)-100 veya 150 kelimelik kısa özgeçmiş-ikametgah adresi ve telefon numarasını yazacaktır. Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular, kabul edilmeyecektir.

-Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması. Kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde (Çevrim içi veya çevrim dışı platformlarda), yayımlanmamış olması gerekmektedir.

-Başvuruda bulunan kişi öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan, bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödülleri geri alınır.

-Yarışmada ilk ona giren öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen KİRPİ EDEBİYAT VE DÜŞÜN DERGİSİ’ne geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla, KİRPİ EDEBİYAT VE DÜŞÜN DERGİSİ, yarışmada ilk ona giren öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak KİRPİ EDEBİYAT VE DÜŞÜN DERGİSİ’ne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

-İlk ona giren öyküler, Kirpi Edebiyat ve Düşün Dergisi’nde özel sayı olarak yayınlanacaktır.

-Yarışmaya gönderilen eserler bir ön elemeye tabi tutulacak, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığın tespit edilmesi durumunda, yarışma dışı bırakılacaktır.

-Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

-Son başvuru tarihi, 15 Mart 2023. Saat.18.00’e kadardır, bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

-Ödüle aday öykülerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı ve yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

-Jüri değerlendirmeleri sonrasında ilk ona giren öyküler, 1 Haziran 2023 tarihinde Kirpi Edebiyat ve Düşün Dergisi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacaktır.

-Yarışma jürisi kararı kesindir, itiraz edilemez.

ÖYKÜ GÖNDERME ŞARTLARI;

-Eserler, PDF formatında gönderilmelidir.

-Metin, öykü türüne uygun biçimde, Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

-Öykü A4 boyutunda, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.

-Öykünün uzunluğu 1,5 satır aralığıyla, en az iki (2) A4 sayfa, en fazla altı (6) A4 Sayfa olmalıdır.

-Bu şartlara uymayan öyküler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

KİRPİ EDEBİYAT VE DÜŞÜN DERGİSİ ÖYKÜ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ;

Birinci’ye.5.000 TL.,

İkinci’ye.3.000 TL.,

Üçüncü’ye.1.000 TL.

İlk on sıralamasına giren eser sahiplerine, plaket verilecektir.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: