Loading

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru Şartları:

 • Profesör kadroları daimi statüdedir. Profesör kadrosuna müracaat eden adayların
  https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları
  ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini,
  Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel
  çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim öğretim faaliyetlerini,
  yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren
  dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış
  puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet
  basılı olarak, 5 (beş) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile
  Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında
  yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını
  aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış
  olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir

 • Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların
  https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları,
  ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini,
  doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel
  çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden
  yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve
  Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik
  başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik
  ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına
  başvurmaları gerekmektedir.

 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna
  https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve
  anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet
  fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve
  konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve
  Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik
  başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik
  ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile ilgili Dekanlığa başvurmaları
  gerekmektedir.

 • Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş)
  gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Zamanında yapılmayan, eksik belge ile
  yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  Not: Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine
  göre uygunluğu değerlendirilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal
  edebilir.
  Genel Açıklamalar:
  1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki genel şartları
  ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
  2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat
  sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
  3) Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına
  başvuramazlar.
  4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz
  sayılır.
  5) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
  onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
  6) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  7) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde
  atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
  8) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve
  Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen
  esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu”
  tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen
  adayların müracaatları kabul edilecektir.
  Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak
  değerlendirilecektir.
Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: