Kurumsal Pencere
Bir kurumu zirvede tutan şey sunduğu hizmet kalitesi ve sergilediği ahlaki duruşudur.
Vizyonunu ortaya koyan işletme ise kapsadığı alan hedef ve stratejileridir. Gelecekteki konumuna nihayetine odaklanır. İşletmelerde kaliteli bir örgütlenme kaliteli bir performansın göstergesidir. Bu yüzden koordineli bir şekilde çalışmak büyük önem arz ediyor. Sadece kaliteli bir performans sergilemek değil iş etiği ve ahlakıyla da harmanlanıp bütünleşmesi gerekiyor.
Toplum belli kurallar ve normlardan oluşmuştur, sadece sosyal hayatı baz almak doğru değildir, İş hayatında bu böyledir, ekonomide, ticarette, kişiliklerde doğruluğu dürüstlüğü, adaletli davranmayı ilke haline getiren işletmeleri ayakta tutmasını sağlayan , köprünün ayaklarıdır .
Bu öncülü uygulamayan işletmeler zamanla atıl olmaya mahkumdur, tabiri- caizse kendi başını yemeye…!


İş Etiğinin Önemi

Artık globalleşen bir dünyada ekonomi dalında etik kavramı yaygınlaştırıldı. İşletmelerin vazgeçilmez unsuru haline geldi. İş etiğini benimseyen işletmelerin ömrü uzun vadeli hal alırken, aksi takdirde bu durumun tam tersi kaçınılmaz hal aldı yani bir nevi çöküşe geçti.
İş etiğinin önemini kavrayan işletmeler, bundan dolayı iş de etik kelimesini kavramsallaştırmıştır.
Kurumsal çizginin dışına çıkan, kibar ve nazik davranış tutumunda olmayan yönetici veya çalışanlar İnsanların gözünde basite alınır ve kalite çemberi gittikçe düşüşe geçer. Gerek kişiliklere gerek de işletmeye karşı bir güven sarsılır, kişiden ziyade kurum kötülenir.

İş ahlaki ve etik deyince sadece konuşma tabiri değil iletişim becerileri, karakterli kişilikler ve zamanında işe gelmek ve zamanında çıkış gerçekleştirmek düzen sağlar ve de güven duygusu artar. Bu durum kalite ve çalışma performası ile de alakalıdır.
Kalbur üstü olmalıdır telaffuz ettiğin sözcük,sunduğun hizmet kalite ile boyutlandırılmalıdır.
Nerede , nasıl davranışlar sergilemesini gerektiğini bilmelidir bir işletme…
İş Ahlakı’nın İşletmedeki Niteliği


İş ahlaki bir işletmenin icra ettiği faaliyetlerin ahlaki durumu ölçülebilir niteliğidir.
İş hayatında yaşanan doğru ve yanlış davranışlar ele alır. Karşılıklı saygılı olmayı , dürüst olmayı sözünde durmayı , adaletli olmayı öngörür, yanlış her zaman yanlışa gebedir.
Bu da hem müşteri kaybı, hem kendi kimliğin ve işletme kimliğinin kaybıdır.
Sizce bir yanlış kaç doğru götürür düşünün?
Bir müşteri bir işletmenin hizmet kalitesini, vs. müsteri temsilcilerini beğenmemesi sekiz müşteriyi etkiliyor olumsuz yönde, onlarda kendi çevrelerini. Küçük yerlerde bu duyum daha hızlı yayılıyor elbet.
İş ahlakı, işveren ve çalışan ile müşteri arasında çevresel faktördür.
Ahlaksızca tutumlar işletmelerin imajını zedeler.
Lakayıtlık boyutuda ayrı , kendini bilmeyen gerek işveren olsun gerek çalışan faturasını büyük öder.


Sadece maksimum kâra odaklanan paradan başka bir şey düşünmeyen işverenler ve çalışanlar ve toplumu zedeleyen durum karşısında iş ahlaki daha çok önem kazanmıştır.
Ya da tatminkâr olmayan maaş veren bir işletme yine kaliteden ödün verir.
Çünkü çalışan aldığı maaştan tatmin olmayınca işe önem vermez.
Ya da erteler zamanında yapılmayan işlerden dolayı da zarar elde eder işverende .
Bir çalışan maksimum kaç saat çalışmalıdır? Adaletli bir saat dilimi ise verim almada üst düzeye çıkar bu kalite . Çalışma seviyeleri daha fazla saate yayılırsa çalışan sadece apar topar işi bitirmeye odaklanır.
Emeğinin karşılığını alamayan çalışan yapmış olmak için yapar işi.

Çalışanda sorumluluğunu bilmez ise gereklerini yerine getirmez ise bu da adaletsizliktir. Sorumluluk bilincinin farkında olması gerekiyor. Görevini tamamlayarak doğru bir şekilde ifa etmesi gerekiyor .
Aldığı parayı hak etmesi gerekiyor bu da iş verende olduğu gibi çalışanlarda da iş ahlâkının önemini vurguluyor.İş Ahlakı ve Etik Kavramlarını Hayatımıza İndirgemek


İş ahlakı ve etik işletme ve çalışanların hayat felsefesi haline gelmelidir.
Üzerinde ki etiketlere bağımlı kalmadan , doğruluğu ve dürüstlüğü ile imaj oluşturmalıdır. İşveren ve çalışan bu yükümlülükleri yerine getirmelidir. Disiplinli ,tutumlu ve radikal karar alabilen bir kurum vizyonu oluşturulmalıdır. İş ahlakı ve etik kavramlarını gerçek ve kurumsal hayata indirgemek gerektiğini düşünüyorum . Bu yazımdan da pay almak size kalmış son noktayı da burada koyalım .
Benden söylemesi …..!
Saygılarımla….

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: