Loading

Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Profesör, 2 (iki) adet
Doçent ve 5 (beş) adet Dr. Öğretim Üyesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 8 (sekiz) adet Öğretim Görevlisi
olmak üzere toplam 17 (onyedi) adet öğretim elemanı alınacaktır.
Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48’inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi
ve istenen evrak ile birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA
adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya
posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî
Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ…

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:
1- Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini
gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
2- Özgeçmişi (YÖK formatında)
3- İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin
(Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti. (asılları elden ibra edilmesi halinde
aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir)
4- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
5- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
6- Vesikalık fotoğraf (1 adet)
7- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
8- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlere başvuru yapacak adayların
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8’inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme
yeterliliğine sahip olunduğunu belgelendirmeleri (YDS-YÖKDİL en az 80 puan) gerekir.
9- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik
Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin
(https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali
10- Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H
faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma
eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor
öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki
başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 • Öğretim Görevlisi Alımı Sürecini Gösteren Takvim ilanın Resmî Gazete’de yayım
  tarihine göre üniversitemiz web sitesinde (www.gidatarim.edu.tr) bu ilanın altında ayrıca
  duyurulacaktır.
  Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:
  1- Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini
  gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
  2- Özgeçmişi (YÖK formatında),
  3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
  4- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),
  5- Vesikalık fotoğraf (1 adet),
  6- Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya
  da e-Devlet üzerinden alınan belge,
  7- Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-Devlet
  üzerinden alınan belge,
  8- Tezli Yüksek Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı,
  mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge,
  9- Tezli Yüksek Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da
  e-Devlet üzerinden alınan belge
  10- Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
  denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti,
  11- ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
  12- Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış
  YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
  13- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
  14- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik
  Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin
  (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.
  Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son
  başvuru tarihi Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler
  dikkate alınmayacaktır.
  İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr Telefon: (0332) 223 5423 – 223 5469
  Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: