Loading

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
• Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu
doldurmaları, ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine;
özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının
fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten
ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim
Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini
ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3
(üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile Rektörlük Personel
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet
fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik
ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile ilgili Dekanlığa başvurmaları
gerekmektedir.
• Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş)
gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Zamanında yapılmayan, eksik belge ile
yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Not: 2547 sayılı Kanun’un Ek-38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru
yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve
ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat
sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
3) Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına
başvuramazlar.
4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz
sayılır.
5) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
6) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
7) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde
atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
8) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve
Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen
esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu”
tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen
adayların müracaatları kabul edilecektir.
Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak
değerlendirilecektir.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: