Loading

20 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31898

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için 23/10/2018 tarihli ve 30574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Diş Hekimliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Mimarlık” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri hariç” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Yarıyıl esası uygulamasında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise en az iki yıl sonunda AGNO’su 3,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri sınıfın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan bir üst sınıf ders/derslerini de alabilir. Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün dersleri ile varsa üstten aldığı dersleri de almış ve başarmış olması gerekir. Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı 16 ncı maddenin altıncı fıkrası uyarınca belirlenmiş olan kredi miktarından fazla olamaz. Bu kapsamda üst sınıftan hangi derslerin alınabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) Bitirme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır. Mimarlık Fakültesinde proje yapılan derslerde proje teslimi ve değerlendirmesi bitirme sınavı yerine geçer.

2) Bütünleme sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır. Mimarlık Fakültesinde proje teslimi ve değerlendirilmesi yapılan uygulama ağırlıklı derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: