Loading

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim
üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)’ya
dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan
hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir
(indirmek için lütfen tıklayın).
Başvurular şahsen veya resmi vekâletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.
Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (indirmek için lütfen tıklayın)
 2. Özgeçmiş
 3. 2 adet fotoğraf
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
 6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi
  (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK)
  denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik
  başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK Doçentlik Dil
  Koşulunu sağlamak.)
 7. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yabancı dil belgesi (ÜAK
  tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 65 (altmış
  beş) puan almış olmak.)
 8. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda (Form için lütfen
  tıklayınız) belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi, (Profesör
  kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel
  yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler,
  eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve
  diğer bilgileri içeren Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının 4
  adet dosyayı dijital ortamda (USB-FLASH BELLEK İÇİNDE) bir örneğini de fiziksel olarak
  teslim etmeleri gerekmektedir.
 9. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış
  olanlardan istenmektedir.)
 10. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim
  dili İngilizce olduğundan müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
  Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te
  belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 11. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
  Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru
  tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent
  kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili
  Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların
  başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve
  Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları
  karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’nin yürürlükteki doçentlik
  başvuru koşulları uygulanacaktır. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doktor
  Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir.
  2547 sayılı Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru
  yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Doçentlik kadrolarına
  başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı
  Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü
  sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için
  Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu
  sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ….

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d